Parafia i Kościół Trójcy Świętej w Kościelnej Jani

Kościół i Parafia Trójcy Świętej w Kościelnej Jani

Sprawdź dane dotyczące parafii Trójcy Świętej w poniższym artykule. Parafia znajduje się w miejscowości Kościelna Jania. Do kościoła parafialnego można się udać na Kościelna Jania 22. Według oficjalnych źródeł w tej Parafii mieszka 1136 parafian. Parafia została założona w 1300 roku. ks. Krzysztof Roszak jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

Kościelna Jania 22
83-226 Smętowo

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-58-5821609

Email: kr*****@pe*****.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Krzysztof Roszak

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1300
Diecezja pelplińska
Województwo: pomorskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1136

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 9962
Numer parafii: 22892PEL

ID-5206

Parafia miała dokładnie 722 lat w roku 2022.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 975 lat po Soborze Nicejskim I
 • 919 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 869 lat po Soborze Efeskim
 • 849 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 747 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 619 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 513 lat po Soborze Nicejskim II
 • 430 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 177 lat po Soborze Laterańskim I
 • 161 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 121 lat po Soborze Laterańskim III
 • 85 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 55 lat po Soborze w Lyonie I
 • 26 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 12 lat przed Soborem w Vienne
 • 118 lat przed Soborem w Konstancji
 • 145 lat przed Soborem Florenckim
 • 217 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 263 lat przed Soborem Trydenckim
 • 570 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 665 lat przed Soborem Watykańskim II

Laudetur Iesus Christus. Skorzystajmy z okazji i pomódlmy się. Jesteśmy ludem Bożym. Bóg nas stworzył, dał nam Ziemię do naszej dyspozycji, dał nam wolną wolę. My powinniśmy się modlić i dziękować mu za te wszystkie dary, którymi nas obdarzył. Odmówmy dzisiaj modlitwę, która zawiera te piękne słowa "Święty Szarbelu, potężny pośredniku". Z głębokim skupieniem oddajmy kilka chwil naszego ziemskiego życia, aby móc iść ścieżką prowadzącą do życia wiecznego. Kiedy modlimy się i prosimy Boga o pomoc, On daje nam siłę, moc i miłość, aby iść naprzód wbrew przeciwnościom, wbrew ludzkiej zawiści. Uczy nas, jak żyć owocnie, pokonując wyzwania i upodabniając się do Niego. Pamiętaj: oddawaj cześć naszemu Panu każdego dnia. Czy to poprzez modlitwy, krótkie akty strzeliste, jak i zachowanie.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku