Parafia i Kościół Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach

Kościół i Parafia Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach

Kościół parafialny położony jest w Kozach. Do Parafii można się dostać udając się pod adres ul. Parkowa 1. Liczba parafiach kilka lat temu wynosiła 7700 wiernych. Rokiem założenia parafii Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza jest rok 1325. Pracą duszpasterską w tej parafii zajmuje się proboszcz ks. Emil Dyrda.

Jaki jest adres parafii?

ul. Parkowa 1
43-340 Kozy

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-33-8174219

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Emil Dyrda

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1325
Diecezja bielsko-żywiecka
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 7700

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 2802
Numer parafii: 20928BIE

ID-148

W 2022 roku obchodziła swoje 697 “urodziny”.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza była utworzona.

 • 1000 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 944 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 894 lat po Soborze Efeskim
 • 874 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 772 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 644 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 538 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 455 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 202 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 186 lat po Soborze Laterańskim II
 • 146 lat po Soborze Laterańskim III
 • 110 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 80 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 51 lat po Soborze w Lyonie II
 • 13 lat po Soborze w Vienne
 • 93 lat przed Soborem w Konstancji
 • 120 lat przed Soborem Florenckim
 • 192 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 238 lat przed Soborem Trydenckim
 • 545 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 640 lat przed Soborem Watykańskim II

Modlić należy się nie tylko w Kościele podczas Mszy, ale również w domu. Modlitwy katolickie mają piękną treść. Czasami wzruszającą, czasami pełną poezji, ale zawsze potężną w walce z siłami ciemności. Zobacz na przykład na słowa Modlitwy porannej. Czyż to nie jest piękne? Boże, wiemy, że tylko Ty możesz nas uratować od nas samych. Jesteśmy pokorni przed Tobą i prosimy o Twoje miłosierdzie. Uznajemy Twoją chwałę i dziękujemy Ci za życie, które nam dałeś. Módlcie się codziennie, gorliwie i z pokorą pamiętając jakiego poświęcenia się dokonał za nas wszystkich Jezus Chrystus.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku