Parafia i Kościół Św. Anny w Krakowie

Kościół i Parafia Św. Anny w Krakowie

Kościół parafialny położony jest w Krąkowie. Mieści się przy ul. Św. Anny 11. Nie posiadamy danych ze ostatni rok, ale kilka lat temu Parafia liczyła 3250 wiernych. Parafia rozpoczęła swoją działalność duszpasterską w roku 1381. Pracą duszpasterską w tej parafii zajmuje się proboszcz ks. Władysław Gasidło.

Jaki jest adres parafii?

ul. Św. Anny 11
31-008 Kraków

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-12-4225318

Email: ko************@di******.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Władysław Gasidło

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1381
Diecezja krakowska
Województwo: małopolskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 3250

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8635
Numer parafii: 25026KRA

ID-3147

Parafia miała dokładnie 635 lat w roku 2016.

Ilość lat pomiędzy rokiem poświęcenia Kościoła Parafialnego, a wybranym Soborem.

 • 1056 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1000 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 950 lat po Soborze Efeskim
 • 930 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 828 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 700 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 594 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 511 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 258 lat po Soborze Laterańskim I
 • 242 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 202 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 166 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 136 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 107 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 69 lat po Soborze w Vienne
 • 37 lat przed Soborem w Konstancji
 • 64 lat przed Soborem Florenckim
 • 136 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 182 lat przed Soborem Trydenckim
 • 489 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 584 lat przed Soborem Watykańskim II

Przychodzimy tam, aby zostać napełnieni Duchem Świętym, aby otrzymać Jego łaskę, aby zostać pocieszonym w naszych smutkach, aby zostać wzmocnionym w naszej słabości, aby zostać uzdrowionym w naszych słabościach, aby zostać oświeconym w naszej niewiedzy, aby zostać podniesionym z naszych grzechów, aby zostać wzmocnionym przeciwko wszelkim pokusom i aby otrzymać pragnienie czynienia dobra. Innymi słowy, przychodzimy tam, aby zostać zbawionymi. Nie ma innego miejsca na ziemi, gdzie będziesz bliżej Boga i poczujesz Jego obecność niż w kościele, przed ołtarzem i tabernakulum. Chcesz się trochę pomodlić? Wydrukuj Litanię do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na drukarce i odmów ją z szacunkiem i pokorą. Niech Bóg Cię błogosławi. Chyba każda parafia w Polsce organizuje specjalne dni modlitw dla swoich wiernych. Czy to w postaci adoracji Najświętszego Sakramentu, czy też godzinek, czy odmawiania różańca. Jezus Chrystus wybrał Piotra i na nim, jak na skale, postawił swój Kościół. A my, 2000 lat później, nadal mamy obowiązek przekazywać prawdę o naszej wierze i Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz