Parafia i Kościół Św. Stanisława Kostki w Krakowie

Kościół i Parafia Św. Stanisława Kostki w Krakowie

Sprawdź dane dotyczące parafii Św. Stanisława Kostki w poniższym artykule. Parafia znajduje się w miejscowości Kraków. Do Parafii można się dostać udając się pod adres ul. Konfederacka 6. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 9340 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Parafia ta zaczęła pełnić swoją rolę w 1983 roku. ks. Robert Wróblewski SDB jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

ul. Konfederacka 6
30-306 Kraków

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-12-2691618

Email: de*****@sd*.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Robert Wróblewski SDB

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1983
Diecezja krakowska
Województwo: małopolskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: zakonna
Liczba wiernych: 9340

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 867
Numer parafii: 46787KRA

ID-3215

Parafia miała dokładnie 38 lat w roku 2021.

Poniżej możesz znaleźć informacje o tym ile lat dzieli parafię Św. Stanisława Kostki od daty końca danego Soboru kościelnego.

 • 1658 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1602 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1552 lat po Soborze Efeskim
 • 1532 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1430 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1302 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1196 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1113 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 860 lat po Soborze Laterańskim I
 • 844 lat po Soborze Laterańskim II
 • 804 lat po Soborze Laterańskim III
 • 768 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 738 lat po Soborze w Lyonie I
 • 709 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 671 lat po Soborze w Vienne
 • 565 lat po Soborze w Konstancji
 • 538 lat po Soborze Florenckim
 • 466 lat po Soborze Laterańskim V
 • 420 lat po Soborze Trydenckim
 • 113 lat po Soborze Watykańskim I
 • 18 lat po Soborze Watykańskim Drugim

Przychodzimy tam, aby zostać napełnieni Duchem Świętym, aby otrzymać Jego łaskę, aby zostać pocieszonym w naszych smutkach, aby zostać wzmocnionym w naszej słabości, aby zostać uzdrowionym w naszych słabościach, aby zostać oświeconym w naszej niewiedzy, aby zostać podniesionym z naszych grzechów, aby zostać wzmocnionym przeciwko wszelkim pokusom i aby otrzymać pragnienie czynienia dobra. Innymi słowy, przychodzimy tam, aby zostać zbawionymi. Nie ma innego miejsca na ziemi, gdzie będziesz bliżej Boga i poczujesz Jego obecność niż w kościele, przed ołtarzem i tabernakulum. Każdy z nas szuka odpowiedniej drogi ku naszemu Panu Zbawcy Jezusowi Chrystusowy. Aby wyrazić naszą wdzięczność i przybliżyć się czystości Nieba musimy się modlić. Bez tego będą nici ze zbawienia. Dlatego módlmy się słowami Modlitwy o zdrowie i uzdrowienie klęcząc przez obrazem Jezusa cierpiącego za nasze grzechy na Golgocie. Maryjo, Ty poczęłaś Syna Bożego, który tak ukochał swój lud, iż poświęcił się, aby uratować nas wszystkich od grzechu. Byłaś przy nim, aż do samego końca. Wierna, pełna miłości i zrozumienia, prawdziwa matka, nauczycielka przyszłych i wszystkich matek Kościoła Chrystusowego. Pomódlmy się w intencji naszych wrogów, naszych nieprzyjaciół. Niech odkryją najważniejszą prawdę, że Bóg jest miłością i kocha nas wszystkich.

Dodaj komentarz