Parafia i Kościół Św. Marcina w Krasiczynie

Kościół i Parafia Św. Marcina w Krasiczynie

Poznaj dokładny adres parafii Św. Marcina oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Według danych diecezjalnych parafia posiada 2200 wiernych. Rok 1625 był rokiem rozpoczęcia działalności. Proboszczem jest ks. Stanisław Bartminski. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

37-741 Krasiczyn 50

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-16-6718414

Email: st*****@po****.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Stanisław Bartminski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1625
Diecezja przemyska
Województwo: podkarpackie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2200

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 2726
Numer parafii: 27622PRZ

ID-6136

W 2018 roku obchodziła swoje 393 “urodziny”.

Ile lat dzieli rok założenia parafii Św. Marcina od danego Soboru? Znajdź odpowiedź poniżej.

 • 1300 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1244 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1194 lat po Soborze Efeskim
 • 1174 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1072 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 944 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 838 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 755 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 502 lat po Soborze Laterańskim I
 • 486 lat po Soborze Laterańskim II
 • 446 lat po Soborze Laterańskim III
 • 410 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 380 lat po Soborze w Lyonie I
 • 351 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 313 lat po Soborze w Vienne
 • 207 lat po Soborze w Konstancji
 • 180 lat po Soborze Florenckim
 • 108 lat po Soborze Laterańskim V
 • 62 lat po Soborze Trydenckim
 • 245 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 340 lat przed Soborem Watykańskim II

Przychodzimy tam, aby zostać napełnieni Duchem Świętym, aby otrzymać Jego łaskę, aby zostać pocieszonym w naszych smutkach, aby zostać wzmocnionym w naszej słabości, aby zostać uzdrowionym w naszych słabościach, aby zostać oświeconym w naszej niewiedzy, aby zostać podniesionym z naszych grzechów, aby zostać wzmocnionym przeciwko wszelkim pokusom i aby otrzymać pragnienie czynienia dobra. Innymi słowy, przychodzimy tam, aby zostać zbawionymi. Nie ma innego miejsca na ziemi, gdzie będziesz bliżej Boga i poczujesz Jego obecność niż w kościele, przed ołtarzem i tabernakulum. Jedni uważają, iż Msza Święta niedzielna to jedyny obowiązek katolika. Tylko tam się modlimy. Nic z tych rzeczy. Odmawianie na przykład Litanii do Ducha Św. w tygodniu jest jak najbardziej właściwe. Nie jesteśmy katolikami weekendowymi. Trzeba być pełnowymiarowym katolikiem, który swoje obowiązki względem Boga Ojca Wszechmogącego realizuje każdego dnia. Św. Alfons de Liguori pisał o modlitwie, iż jest to środek niezbędny do zbawienia. Nie ma modlitwy, nie ma zbawienia, jest wieczne potępienie. Nie dajmy się zwieść przez wygodę życia w obecnym świcie i pamiętajmy, aby regularnie i prawdziwie modlić się. Pomyślmy jakie szczęście może dać nam każda chwila spędzona na modlitwie do Boga.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku