Parafia i Kościół Św. Antoniego Padewskiego w Kraśniku

Kościół i Parafia Św. Antoniego Padewskiego w Kraśniku

Kościół parafialny położony jest w Kraśniku. Do Parafii można się dostać udając się pod adres ul. Kolejowa 26. Kilka lat temu w Parafii było 1180 wiernych. Rokiem początkujących działalność parafii był 1998. Proboszczem jest ks. Jan Pruszkowski. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

ul. Kolejowa 26
23-200 Kraśnik

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-81-8252014

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Jan Pruszkowski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1998
Diecezja lubelska
Województwo: lubelskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1180

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 4185
Numer parafii: 74782LUB

ID-3768

Parafia miała dokładnie 17 lat w roku 2015.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 1673 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1617 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1567 lat po Soborze Efeskim
 • 1547 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1445 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1317 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1211 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1128 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 875 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 859 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 819 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 783 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 753 lat po Soborze w Lyonie I
 • 724 lat po Soborze w Lyonie II
 • 686 lat po Soborze w Vienne
 • 580 lat po Soborze w Konstancji
 • 553 lat po Soborze Florenckim
 • 481 lat po Soborze Laterańskim V
 • 435 lat po Soborze Trydenckim
 • 128 lat po Soborze Watykańskim I
 • 33 lat po Soborze Watykańskim Drugim

O ludu Boży! Módl się! Codziennie poświęć chociaż chwilkę na otwarcie serca i umysłu na swojego Pana, Ojca Wszechmogącego. Modlimy się nie po to, aby wymagać, zmuszać Boga, naszego Pana, do naszych widzi-mi-się. Modlitwa to co najwyżej prośba, a w gestii Boga i do jego pełnej decyzji jest to czy nas wysłucha, czy nie. Dlatego módlmy się odmawiając Modlitwę, tak często jak tylko możemy. Módlcie się jak nigdy dotąd i proście Boga o pomoc i przewodnictwo w waszym codziennym życiu. Nigdy nie jest, aż tak źle, aby nie móc znaleźć chociaż minuty, kilku minut w ciągu dnia na poświęcenie się modlitwie.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku