Parafia i Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krzymowie

Kościół i Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krzymowie

Poznaj dokładny adres parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Jeżeli chcesz się udać na Mszę musisz iść na ul. Kościelna 1. Według oficjalnych źródeł w tej Parafii mieszka 2904 parafian. Parafia rozpoczęła swoją działalność duszpasterską w wieku XV. Pasterzem prowadzącym swoje owieczki ku życiu wiecznemu jest proboszcz ks. Ireneusz Mrowicki.

Jaki jest adres parafii?

ul. Kościelna 1
62-513 Krzymów

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-63-2413014

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Ireneusz Mrowicki

Informacje dodatkowe

Rok założenia: XVw.
Diecezja włocławska
Województwo: wielkopolskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2904

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 3384
Numer parafii: 58196WLO

ID-9263

Boże plany wobec nas są zawsze lepsze niż nasze własne. Modląc się On na wysłuchuje i jeżeli tego potrzebujemy pomaga nam. Ale decyzja należy do Niego. My musimy mieć wiarę w Jego nieskończoną mądrość i miłosierdzie. Aby nie zmarnować dzisiejszego dnia wysłuchaj recytowanej Modlitwy różańcowej i spróbuj wspólnie z głosem osoby mówiącej również modlić się. Pan Bóg słucha naszych modlitw, naszych próśb. Katoliku, módl się o pokój między ludźmi i państwami na Ziemi, o jedność wszystkich narodów i o dobro dla tych, którzy są w potrzebie. Módl się o siłę, by oprzeć się pokusie grzechu, i o odwagę, by wytrwać w trudnych próbach i chwilach. Zabiegani, zajęci codziennymi troskami łatwo możemy zapomnieć o obowiązkach i celach katolika. Nie poddajcie się temu i módlcie się do Boga Ojca codziennie.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku