Parafia i Kościół Św. Wojciecha w Kwidzynie

Sprawdź dane dotyczące parafii Św. Wojciecha w poniższym artykule. Parafia znajduje się w miejscowości Kwidzyn. Znajduje się dokładnie przy ul. Sportowa 3 A. Parafia liczy sobie 5500 wiernych. Czy jesteś jednym/jedną z nich? W roku 1995 Parafia rozpoczęła działalność duszpasterską. Jako proboszcz ks. Janusz Kilian sprawuje pieczę nad naukami Kościoła Katolickiego, aby wierni jego parafii mogli żyć w zgodzie przykazaniami Bożymi.

Jaki jest adres parafii?

ul. Sportowa 3 A
82-500 Kwidzyn

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-55-2619844

Email: ki*****@po****.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Janusz Kilian

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1995
Diecezja elbląska
Województwo: pomorskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 5500

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8600
Numer parafii: 49439ELB

ID-1007

Parafia miała dokładnie 20 lat w roku 2015.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 1670 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1614 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1564 lat po Soborze Efeskim
 • 1544 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1442 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1314 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1208 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1125 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 872 lat po Soborze Laterańskim I
 • 856 lat po Soborze Laterańskim II
 • 816 lat po Soborze Laterańskim III
 • 780 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 750 lat po Soborze w Lyonie I
 • 721 lat po Soborze w Lyonie II
 • 683 lat po Soborze w Vienne
 • 577 lat po Soborze w Konstancji
 • 550 lat po Soborze Florenckim
 • 478 lat po Soborze Laterańskim V
 • 432 lat po Soborze Trydenckim
 • 125 lat po Soborze Watykańskim I
 • 30 lat po Soborze Watykańskim Drugim

Poddajmy się woli Boga w naszym życiu i prowadźmy je zgodnie z Jego przykazaniami, które dał Mojżeszowi na górze Synaj. Módlmy się nieustanne dziękując za Jego dary i miłość jaką nas obdarzył zsyłając swojego jedynego Syna, aby wymazał nasze grzechy. Każdy z nas szuka odpowiedniej drogi ku naszemu Panu Zbawcy Jezusowi Chrystusowy. Aby wyrazić naszą wdzięczność i przybliżyć się czystości Nieba musimy się modlić. Bez tego będą nici ze zbawienia. Dlatego módlmy się słowami Modlitwy klęcząc przez obrazem Jezusa cierpiącego za nasze grzechy na Golgocie. Są takie dni w roku kiedy nawet ludzie na bakier z tradycją katolicką, można by nawet powiedzieć niewierzący, przychodzą do kościoła lub na cmentarz i wspólnie z bardziej obowiązkowymi wiernymi uczestniczą w odmawianiu modlitw pokutnych, modleniu się za zmarłych. Oby tylko coś w ich sercach pękło i zaczęli częściej uczestniczyć w modlitwach. Niech Bóg wyznacza Ci cele i pozwala znaleźć metody ich realizacji.

Dodaj komentarz