Parafia i Kościół Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Lanckoronie

Kościół i Parafia Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Lanckoronie

Kościół parafialny położony jest w Lanckoronie. Do kościoła parafialnego można się udać na ul. Św. Jana 12. Kilka lat temu w Parafii było 2300 wiernych. W roku 1373 Parafia rozpoczęła działalność duszpasterską. ks. Stanisław Wciślak jako proboszcz i główny pasterz prowadzi swoje owieczki ku zbawieniu i życiu wiecznemu.

Jaki jest adres parafii?

ul. Św. Jana 12
34-143 Lanckorona

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-33-8763577

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Stanisław Wciślak

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1373
Diecezja krakowska
Województwo: małopolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2300

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 3591
Numer parafii: 76094KRA

ID-3118

W roku 2018 parafia obchodziła 645 lat istnienia.

Ile lat dzieli rok założenia parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela od danego Soboru? Znajdź odpowiedź poniżej.

 • 1048 lat po Soborze Nicejskim I
 • 992 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 942 lat po Soborze Efeskim
 • 922 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 820 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 692 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 586 lat po Soborze Nicejskim II
 • 503 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 250 lat po Soborze Laterańskim I
 • 234 lat po Soborze Laterańskim II
 • 194 lat po Soborze Laterańskim III
 • 158 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 128 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 99 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 61 lat po Soborze w Vienne
 • 45 lat przed Soborem w Konstancji
 • 72 lat przed Soborem Florenckim
 • 144 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 190 lat przed Soborem Trydenckim
 • 497 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 592 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Kościoły parafialne były i są budowa, aby oddać cześć naszemu Ojcu w Niebie poprzez gorliwą modlitwę wszystkich wiernych. Tak samo gorliwie i z pasją należy się modlić w domu. Katolicy wierzą, iż są dziećmi Bożymi, stworzonymi na jego obraz i podobieństwo. Nie oznacza to, iż jesteśmy tacy sami jak On. Oznacza to iż mamy w sobie potencjał do bycia lepszymi niż jesteśmy obecnie. Dzień po dniu, godzina po godzinie. Jedną z metod dochodzenia do świętości i zbliżania się do Boga są regularne modlitwy. Dzisiaj spróbuj odmówić Modlitwę Ojcze Przedwieczny. Odmów też modlitwę dziękczynną. Uklęknij przed Bogiem Ojcem swoim, jego Synem Jezusem Chrystusem, który poświęcił się za nas na krzyżu, jak również Duchem Świętym. Są to 3 osoby tego samego, jedynego, prawdziwego Boga. My katolicy wiemy, że jest jedna prawda, jedno zbawienie i musimy przestrzegać przykazań Pana, aby dostąpić wiecznego szczęścia w Niebie. Z Panem Bogiem.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku