Parafia i Kościół Chrystusa Króla w Lędzinach

Witamy na stronie poświęconej parafii Chrystusa Króla położonej w Lędzinach. Zapoznaj się z informacjami na temat lokalizacji kościoła jak i samej parafii. Do kościoła parafialnego można się udać na ul. Lewandowskiej 42a. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 6800 zarejestrowanych wiernych. Rokiem założenia parafii Chrystusa Króla jest rok 1949. Opiekunem parafii jak i jej wiernych jest proboszcz ks. Józef Przybyła.

Jaki jest adres parafii?

ul. Lewandowskiej 42a
43-143 Lędziny 3 -Hołdunów

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-32-2166004

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Józef Przybyła

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1949
Diecezja katowicka
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 6800

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 5252
Numer parafii: 25697KAT

ID-2190

W 2021 parafia miała 72 lat.

Ilość lat pomiędzy rokiem poświęcenia Kościoła Parafialnego, a wybranym Soborem.

 • 1624 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1568 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1518 lat po Soborze Efeskim
 • 1498 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1396 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1268 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1162 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1079 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 826 lat po Soborze Laterańskim I
 • 810 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 770 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 734 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 704 lat po Soborze w Lyonie I
 • 675 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 637 lat po Soborze w Vienne
 • 531 lat po Soborze w Konstancji
 • 504 lat po Soborze Florenckim
 • 432 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 386 lat po Soborze Trydenckim
 • 79 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 16 lat przed Soborem Watykańskim II

Czy byłeś dzisiaj w Kościele? A czy przynajmniej się modliłeś? Chociażby trochę? Jeśli nie zachęcamy do odwiedzenia jednej modlitwy z naszej kolekcji. Żyjemy, gdyż taka była wola naszego Pana Boga Wszechmogącego. Każdego dnia powinniśmy znaleźć czas, aby się pomodlić. Czy to w intencji naszej rodziny, czy nawet naszych bliźnich. Dzisiaj możesz sobie wydrukować Litanię za Zmarłych w PDF i pomodlić się rzewnie. Módlcie się jak nigdy dotąd i proście Boga o pomoc i przewodnictwo w waszym codziennym życiu. Niech nasza prawdziwa i jedyna wiara katolicka prowadzi nas wszystkich do najważniejszego celu naszego ziemskiego życia jakim jest osiągnięcie zbawienia po śmierci.

Dodaj komentarz