Parafia i Kościół Bł. Urszuli Ledóchowskiej w Łodzi

Kościół i Parafia Bł. Urszuli Ledóchowskiej w Łodzi

Witamy na stronie poświęconej parafii Bł. Urszuli Ledóchowskiej położonej w Łodzi. Zapoznaj się z informacjami na temat lokalizacji kościoła jak i samej parafii. A dokładnie rzeczy biorąc w Łodzi przy ul. Obywatelska 60. Liczba parafiach kilka lat temu wynosiła 7900 wiernych. Rok 1980 był rokiem rozpoczęcia działalności. ks. Wiesław Dura jako proboszcz i główny pasterz prowadzi swoje owieczki ku zbawieniu i życiu wiecznemu.

Jaki jest adres parafii?

ul. Obywatelska 60
93-562 Łódź

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-42-6843145

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Wiesław Dura

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1980
Diecezja łódzka
Województwo: łódzkie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 7900

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 7655
Numer parafii: 30150LOD

ID-4380

W 2022 roku obchodziła swoje 42 “urodziny”.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1655 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1599 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1549 lat po Soborze Efeskim
 • 1529 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1427 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1299 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1193 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1110 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 857 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 841 lat po Soborze Laterańskim II
 • 801 lat po Soborze Laterańskim III
 • 765 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 735 lat po Soborze w Lyonie I
 • 706 lat po Soborze w Lyonie II
 • 668 lat po Soborze w Vienne
 • 562 lat po Soborze w Konstancji
 • 535 lat po Soborze Florenckim
 • 463 lat po Soborze Laterańskim V
 • 417 lat po Soborze Trydenckim
 • 110 lat po Soborze Watykańskim I
 • 15 lat po Soborze Watykańskim Drugim

Przychodzimy tam, aby zostać napełnieni Duchem Świętym, aby otrzymać Jego łaskę, aby zostać pocieszonym w naszych smutkach, aby zostać wzmocnionym w naszej słabości, aby zostać uzdrowionym w naszych słabościach, aby zostać oświeconym w naszej niewiedzy, aby zostać podniesionym z naszych grzechów, aby zostać wzmocnionym przeciwko wszelkim pokusom i aby otrzymać pragnienie czynienia dobra. Innymi słowy, przychodzimy tam, aby zostać zbawionymi. Nie ma innego miejsca na ziemi, gdzie będziesz bliżej Boga i poczujesz Jego obecność niż w kościele, przed ołtarzem i tabernakulum. Statystyczny katolik zna tylko kilka podstawowych modlitw. Ojcze nasz, wierzę w Boga, Zdrowaś Mario. A czy poznajesz jaka modlitwa zawiera następujące słowa "owocem tej tajemnicy jest pokora". Jeśli nie, to wydrukuj jej tekst i odmów ją. Módlcie się o łaskę przebaczenia innym i o umiejętność dostrzegania prawdy, gdy nam ona umyka przez nasze ludzkie słabości. Czyńmy to, co słuszne, i o pokorę, by przyznać się przed sobą, przed spowiednikiem i Bogiem do popełnionych grzechów. Pan Bóg w swojej mądrości dał nam życie. Naszym obowiązkiem jest staranie się podporządkowanie tego daru Jemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku