Parafia i Kościół Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi

Kościół i Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi

Poznaj dokładny adres parafii Podwyższenia Świętego Krzyża oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. A dokładnie rzeczy biorąc w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 38. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 3000 zarejestrowanych wiernych. W roku 1885 Parafia rozpoczęła działalność duszpasterską. Opiekunem parafii jak i jej wiernych jest proboszcz ks. Wojciech Danka.

Jaki jest adres parafii?

ul. Sienkiewicza 38
90-009 Łódź

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-42-6325792

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Wojciech Danka

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1885
Diecezja łódzka
Województwo: łódzkie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 3000

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 2487
Numer parafii: 72832LOD

ID-4398

W roku 2020 parafia obchodziła 135 lat istnienia.

Pytanie, którego prawie nikt nie zadaje. Ile lat po lub przed Soborem Kościoła Katolickiego parafia została poświęcona?

 • 1560 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1504 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1454 lat po Soborze Efeskim
 • 1434 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1332 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1204 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1098 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1015 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 762 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 746 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 706 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 670 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 640 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 611 lat po Soborze w Lyonie II
 • 573 lat po Soborze w Vienne
 • 467 lat po Soborze w Konstancji
 • 440 lat po Soborze Florenckim
 • 368 lat po Soborze Laterańskim V
 • 322 lat po Soborze Trydenckim
 • 15 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 80 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Po co się modlimy? Czy to w Kościele podczas Mszy, czy też prywatnie. Modlimy się, aby wyrazić szacunek do naszego Stworzyciela, a także uzyskać tak potrzebne nam łaski, które pomogą nam w drodze do zbawienia. Chodzenie do kościoła co niedzielę jest naszym obowiązkiem. Ale takim obowiązkiem jest też modlitwa w dni powszednie. Dzisiaj polecamy Wam przynajmniej odsłuchać śpiewaną Modlitwę. Warto wtedy mieć przed sobą tekst tej modlitwy, aby lepiej w niej uczestniczyć. Uklęknij przed Bogiem Ojcem swoim, jego Synem Jezusem Chrystusem, który poświęcił się za nas na krzyżu, jak również Duchem Świętym. Są to 3 osoby tego samego, jedynego, prawdziwego Boga. My katolicy wiemy, że jest jedna prawda, jedno zbawienie i musimy przestrzegać przykazań Pana, aby dostąpić wiecznego szczęścia w Niebie. Niech Bóg Wszechmogący prowadzi Was prze trudy Waszego życia. Amen.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku