Parafia i Kościół Św. Franciszka z Asyżu w Łodzi

Kościół i Parafia Św. Franciszka z Asyżu w Łodzi

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi parafii Św. Franciszka z Asyżu, która znajduje się w Łodzi. Poznajcie jej dokładny adres, dane kontaktowe i proboszcza. A dokładnie rzeczy biorąc w Łodzi przy ul. Przyszkole 2. Według danych diecezjalnych parafia posiada 14500 wiernych. Parafia została założona w 1932 roku. ks. Jan Wiktorowski sprawuje funkcję proboszcza i prowadzi wiernych ku zbawieniu.

Jaki jest adres parafii?

ul. Przyszkole 2
93-549 Łódź – 7

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-42-6847933

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Jan Wiktorowski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1932
Diecezja łódzka
Województwo: łódzkie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 14500

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 9594
Numer parafii: 60703LOD

ID-4381

W 2017 parafia miała 85 lat.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Św. Franciszka z Asyżu była utworzona.

 • 1607 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1551 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1501 lat po Soborze Efeskim
 • 1481 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1379 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1251 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1145 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1062 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 809 lat po Soborze Laterańskim I
 • 793 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 753 lat po Soborze Laterańskim III
 • 717 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 687 lat po Soborze w Lyonie I
 • 658 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 620 lat po Soborze w Vienne
 • 514 lat po Soborze w Konstancji
 • 487 lat po Soborze Florenckim
 • 415 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 369 lat po Soborze Trydenckim
 • 62 lat po Soborze Watykańskim I
 • 33 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Jak należy się modlić? Na Mszy w Kościele należy w ciszy i spokoju uczestniczyć w modlitwach z księdzem prowadzącym jak i wiernymi. Statystyczny katolik zna tylko kilka podstawowych modlitw. Ojcze nasz, wierzę w Boga, Zdrowaś Mario. A czy poznajesz jaka modlitwa zawiera następujące słowa "Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami". Jeśli nie, to wydrukuj jej tekst i odmów ją. Módlcie się jak nigdy dotąd i proście Boga o pomoc i przewodnictwo w waszym codziennym życiu. Klęknijmy przez krzyżem i pomódlmy się. I róbmy to jak najczęściej każdego dnia tygodnia.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku