Parafia i Kościół Św. Mikołaja Biskupa w Miejskiej Górce

Kościół i Parafia Św. Mikołaja Biskupa w Miejskiej Górce

Poznaj dokładny adres parafii Św. Mikołaja Biskupa oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Jeżeli chcesz się udać na Mszę musisz iść na ul. Sikorskiego 1. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 4198 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Rok 1400 był rokiem rozpoczęcia działalności. Opiekunem parafii jak i jej wiernych jest proboszcz ks. Marian Podlasz.

Jaki jest adres parafii?

ul. Sikorskiego 1
63-910 Miejska Górka

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-65-5474443

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Marian Podlasz

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1400
Diecezja poznańska
Województwo: wielkopolskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 4198

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 4900
Numer parafii: 17579POZ

ID-5793

W roku 2021 parafia obchodziła 621 lat istnienia.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1075 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1019 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 969 lat po Soborze Efeskim
 • 949 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 847 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 719 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 613 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 530 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 277 lat po Soborze Laterańskim I
 • 261 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 221 lat po Soborze Laterańskim III
 • 185 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 155 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 126 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 88 lat po Soborze w Vienne
 • 18 lat przed Soborem w Konstancji
 • 45 lat przed Soborem Florenckim
 • 117 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 163 lat przed Soborem Trydenckim
 • 470 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 565 lat przed Soborem Watykańskim II

Przychodzimy tam, aby zostać napełnieni Duchem Świętym, aby otrzymać Jego łaskę, aby zostać pocieszonym w naszych smutkach, aby zostać wzmocnionym w naszej słabości, aby zostać uzdrowionym w naszych słabościach, aby zostać oświeconym w naszej niewiedzy, aby zostać podniesionym z naszych grzechów, aby zostać wzmocnionym przeciwko wszelkim pokusom i aby otrzymać pragnienie czynienia dobra. Innymi słowy, przychodzimy tam, aby zostać zbawionymi. Nie ma innego miejsca na ziemi, gdzie będziesz bliżej Boga i poczujesz Jego obecność niż w kościele, przed ołtarzem i tabernakulum. Modlitwy katolickie mają piękną treść. Czasami wzruszającą, czasami pełną poezji, ale zawsze potężną w walce z siłami ciemności. Zobacz na przykład na słowa Litanii do Matki Boskiej Częstochowskiej. Czyż to nie jest piękne? Papież Franciszek powiedział, że „świat bez modlitwy jest jak świat bez słońca”. Módlmy się nieustanne, aby promienie miłosierdzia Bożego dosięgły wszystkie narody świata i zapanował pokój. Niech nasza prawdziwa i jedyna wiara katolicka prowadzi nas wszystkich do najważniejszego celu naszego ziemskiego życia jakim jest osiągnięcie zbawienia po śmierci.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku