Parafia i Kościół Św. Marii Magdaleny w Mokowie

Kościół i Parafia Św. Marii Magdaleny w Mokowie

Parafia Św. Marii Magdaleny wraz z Kościołem parafialnym położona jest w Mokowie. Do Parafii można się dostać udając się pod adres Mokowo 17. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 2345 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Rok 1233 był rokiem rozpoczęcia działalności. ks. Tadeusz Lipowski jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

Mokowo 17
87-610 Dobrzyń n.Wisłą

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-54-2531962

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Tadeusz Lipowski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1233
Diecezja płocka
Województwo: kujawsko-pomorskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2345

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8747
Numer parafii: 74342PLO

ID-5326

Parafia miała dokładnie 785 lat w roku 2018.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Św. Marii Magdaleny była utworzona.

 • 908 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 852 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 802 lat po Soborze Efeskim
 • 782 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 680 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 552 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 446 lat po Soborze Nicejskim II
 • 363 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 110 lat po Soborze Laterańskim I
 • 94 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 54 lat po Soborze Laterańskim III
 • 18 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 12 lat przed Soborem w Lyonie I
 • 41 lat przed Drugim Soborem w Lyonie
 • 79 lat przed Soborem w Vienne
 • 185 lat przed Soborem w Konstancji
 • 212 lat przed Soborem Florenckim
 • 284 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 330 lat przed Soborem Trydenckim
 • 637 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 732 lat przed Soborem Watykańskim II

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku