Parafia i Kościół Św. Wojciecha w Mominie

Kościół i Parafia Św. Wojciecha w Mominie

Poznaj dokładny adres parafii Św. Wojciecha oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Znajduje się dokładnie przy Momina 17a. Według oficjalnych źródeł w tej Parafii mieszka 1620 parafian. Parafia została ukonstytuowana w roku 1326. ks. Roman Stępień jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

Momina 17a
27-425 Waśniów

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-41-3342077

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Roman Stępień

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1326
Diecezja sandomierska
Województwo: świętokrzyskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1620

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8656
Numer parafii: 49074SAN

ID-7003

Parafia miała dokładnie 691 lat w roku 2017.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1001 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 945 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 895 lat po Soborze Efeskim
 • 875 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 773 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 645 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 539 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 456 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 203 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 187 lat po Soborze Laterańskim II
 • 147 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 111 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 81 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 52 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 14 lat po Soborze w Vienne
 • 92 lat przed Soborem w Konstancji
 • 119 lat przed Soborem Florenckim
 • 191 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 237 lat przed Soborem Trydenckim
 • 544 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 639 lat przed Soborem Watykańskim II

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku