Parafia i Kościół Ciała i Krwi Pańskiej w Mysłowicach

Kościół i Parafia Ciała i Krwi Pańskiej w Mysłowicach

Parafia Ciała i Krwi Pańskiej położona jest w Mysłowicach. Mieści się przy ul. Murckowska 147. Liczba parafiach kilka lat temu wynosiła 830 wiernych. Rok 1993 był rokiem rozpoczęcia działalności. Funkcję rycerza duchowego broniącego wiernych przed zesłaniem na wieczne potępienie jest ks. Stanisław Achtelik.

Jaki jest adres parafii?

ul. Murckowska 147
41-408 Mysłowice 8-Wesoła

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-32-2223932

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Stanisław Achtelik

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1993
Diecezja katowicka
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 830

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 9466
Numer parafii: 77423KAT

ID-2343

W 2017 minęło 24 lat od dnia założenia parafii.

Pytanie, którego prawie nikt nie zadaje. Ile lat po lub przed Soborem Kościoła Katolickiego parafia została poświęcona?

 • 1668 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1612 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1562 lat po Soborze Efeskim
 • 1542 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1440 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1312 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1206 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1123 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 870 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 854 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 814 lat po Soborze Laterańskim III
 • 778 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 748 lat po Soborze w Lyonie I
 • 719 lat po Soborze w Lyonie II
 • 681 lat po Soborze w Vienne
 • 575 lat po Soborze w Konstancji
 • 548 lat po Soborze Florenckim
 • 476 lat po Soborze Laterańskim V
 • 430 lat po Soborze Trydenckim
 • 123 lat po Soborze Watykańskim I
 • 28 lat po Soborze Watykańskim II

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Modląc się codziennie w domu warto mieć przed sobą tekst Litanii do Św. Rocha, aby lepiej móc się skupić i poprawnie wypowiadać słowa. Dodatkowo pomaga to w przypadku modlitw, których słów nie znamy. Kiedy modlimy się i prosimy Boga o pomoc, On daje nam siłę, moc i miłość, aby iść naprzód wbrew przeciwnościom, wbrew ludzkiej zawiści. Uczy nas, jak żyć owocnie, pokonując wyzwania i upodabniając się do Niego. Tak jak Mojżesz wyprowadził lud wybrany z niewoli egipskiej, tak samo nasza codzienna modlitwa pozwala nam się wyrwać z niewoli grzechów dzisiejszego świata. Pamiętajmy o tym.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku