Parafia i Kościół Św. Bartłomieja Apostoła w Nienadówce

Kościół i Parafia Św. Bartłomieja Apostoła w Nienadówce

Poznaj dokładny adres parafii Św. Bartłomieja Apostoła oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Parafia liczy sobie 2850 wiernych. Czy jesteś jednym/jedną z nich? W roku 1561 Parafia rozpoczęła działalność duszpasterską. Pracą duszpasterską w tej parafii zajmuje się proboszcz ks. Józef Galant.

Jaki jest adres parafii?

36-052 Nienadówka 711

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon:

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Józef Galant

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1561
Diecezja rzeszowska
Województwo: podkarpackie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2850

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 3270
Numer parafii: 5168RZE

ID-6792

W roku 2022 parafia obchodziła 461 lat istnienia.

Ilość lat pomiędzy rokiem poświęcenia Kościoła Parafialnego, a wybranym Soborem.

 • 1236 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1180 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1130 lat po Soborze Efeskim
 • 1110 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1008 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 880 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 774 lat po Soborze Nicejskim II
 • 691 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 438 lat po Soborze Laterańskim I
 • 422 lat po Soborze Laterańskim II
 • 382 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 346 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 316 lat po Soborze w Lyonie I
 • 287 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 249 lat po Soborze w Vienne
 • 143 lat po Soborze w Konstancji
 • 116 lat po Soborze Florenckim
 • 44 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 2 lata przed Soborem Trydenckim
 • 309 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 404 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

O ludu Boży! Módl się! Codziennie poświęć chociaż chwilkę na otwarcie serca i umysłu na swojego Pana, Ojca Wszechmogącego. Jesteśmy ludem Bożym. Bóg nas stworzył, dał nam Ziemię do naszej dyspozycji, dał nam wolną wolę. My powinniśmy się modlić i dziękować mu za te wszystkie dary, którymi nas obdarzył. Odmówmy dzisiaj modlitwę, która zawiera te piękne słowa "Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu". Z głębokim skupieniem oddajmy kilka chwil naszego ziemskiego życia, aby móc iść ścieżką prowadzącą do życia wiecznego. Módlcie się o łaskę przebaczenia innym i o umiejętność dostrzegania prawdy, gdy nam ona umyka przez nasze ludzkie słabości. Czyńmy to, co słuszne, i o pokorę, by przyznać się przed sobą, przed spowiednikiem i Bogiem do popełnionych grzechów. Niech Bóg wyznacza Ci cele i pozwala znaleźć metody ich realizacji.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku