Parafia i Kościół Św. Barbary w Nowej Rudzie

Kościół i Parafia Św. Barbary w Nowej Rudzie

Poznaj dokładny adres parafii Św. Barbary oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Kościół parafialny mieści się przy ul. Jana Pawła II 2. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 884 zarejestrowanych wiernych. Parafia ta zaczęła pełnić swoją rolę w 1911 roku. Pracą duszpasterską w tej parafii zajmuje się proboszcz ks. Marek Mundziakiewicz.

Jaki jest adres parafii?

ul. Jana Pawła II 2
57-401 Nowa Ruda

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-74-8722139

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Marek Mundziakiewicz

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1911
Diecezja świdnicka
Województwo: dolnośląskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 884

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 7289
Numer parafii: 44560SWI

ID-7839

W 2020 parafia liczyła sobie 109 lat.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Św. Barbary była utworzona.

 • 1586 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1530 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1480 lat po Soborze Efeskim
 • 1460 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1358 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1230 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1124 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1041 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 788 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 772 lat po Soborze Laterańskim II
 • 732 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 696 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 666 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 637 lat po Soborze w Lyonie II
 • 599 lat po Soborze w Vienne
 • 493 lat po Soborze w Konstancji
 • 466 lat po Soborze Florenckim
 • 394 lat po Soborze Laterańskim V
 • 348 lat po Soborze Trydenckim
 • 41 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 54 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku