Parafia i Kościół Św. Mikołaja w Nowej Rudzie

Kościół i Parafia Św. Mikołaja w Nowej Rudzie

Czy szukasz danych parafii Św. Mikołaja w Nowej Rudzie? Jeżeli tak, to na tej stronie zgromadziliśmy podstawowe informacji takie jak kontakt i adres. Dokładnym adresem parafii jest ul. Kościelna 11. Według danych diecezjalnych parafia posiada 9980 wiernych. Parafia została ukonstytuowana w roku 1884. ks. Jerzy Kos sprawuje funkcję proboszcza i prowadzi wiernych ku zbawieniu.

Jaki jest adres parafii?

ul. Kościelna 11
57-400 Nowa Ruda

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-74-8722155

Email: no******@di******.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Jerzy Kos

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1884
Diecezja świdnicka
Województwo: dolnośląskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 9980

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 9207
Numer parafii: 7828SWI

ID-7841

W 2020 parafia miała 136 lat.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 1559 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1503 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1453 lat po Soborze Efeskim
 • 1433 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1331 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1203 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1097 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1014 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 761 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 745 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 705 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 669 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 639 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 610 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 572 lat po Soborze w Vienne
 • 466 lat po Soborze w Konstancji
 • 439 lat po Soborze Florenckim
 • 367 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 321 lat po Soborze Trydenckim
 • 14 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 81 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku