Parafia i Kościół Matki Boskiej Bolesnej w Nysie

Kościół i Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Nysie

Parafia Matki Boskiej Bolesnej położona jest w Nysie. Znajduje się dokładnie przy ul. Rodziewiczówny 3. Liczba parafiach kilka lat temu wynosiła 11250 wiernych. Parafia została założona w 1945 roku. Proboszczem niniejszej parafii jest ks. Jan Pilek SVD.

Jaki jest adres parafii?

ul. Rodziewiczówny 3
48-300 Nysa

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-77-4331337

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Jan Pilek SVD

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1945
Diecezja opolska
Województwo: opolskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: zakonna
Liczba wiernych: 11250

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 2323
Numer parafii: 44875OPO

ID-4697

W 2022 parafia miała 77 lat.

Pytanie, którego prawie nikt nie zadaje. Ile lat po lub przed Soborem Kościoła Katolickiego parafia została poświęcona?

 • 1620 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1564 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1514 lat po Soborze Efeskim
 • 1494 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1392 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1264 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1158 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1075 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 822 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 806 lat po Soborze Laterańskim II
 • 766 lat po Soborze Laterańskim III
 • 730 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 700 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 671 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 633 lat po Soborze w Vienne
 • 527 lat po Soborze w Konstancji
 • 500 lat po Soborze Florenckim
 • 428 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 382 lat po Soborze Trydenckim
 • 75 lat po Soborze Watykańskim I
 • 20 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Poddajmy się woli Boga w naszym życiu i prowadźmy je zgodnie z Jego przykazaniami, które dał Mojżeszowi na górze Synaj. Módlmy się nieustanne dziękując za Jego dary i miłość jaką nas obdarzył zsyłając swojego jedynego Syna, aby wymazał nasze grzechy. Każdy z nas szuka odpowiedniej drogi ku naszemu Panu Zbawcy Jezusowi Chrystusowy. Aby wyrazić naszą wdzięczność i przybliżyć się czystości Nieba musimy się modlić. Bez tego będą nici ze zbawienia. Dlatego módlmy się wersami Litanii klęcząc przez obrazem Jezusa cierpiącego za nasze grzechy na Golgocie. Prosimy cię Boże o Twoją siłę, abyśmy mogli oprzeć się pokusie grzechu. Błagamy o Twoją mądrość, abyśmy mogli poznać prawdę ostateczną. Szukamy Twojej ochrony, abyśmy mogli uniknąć niebezpieczeństwa. I prosimy o Twoją miłość, abyśmy mogli poznać Twoją radość. Klęknijmy przez krzyżem i pomódlmy się. I róbmy to jak najczęściej każdego dnia tygodnia.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku