Parafia i Kościół Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie

Kościół i Parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie

Parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka wraz z Kościołem parafialnym położona jest w Olsztynie. A dokładnie rzeczy biorąc w Olsztynie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11. Czy jest to duża, czy też mała parafia? Tą informację można uzyskać porównując liczbę wiernych 18000 z danymi z innych parafii. Rok 1980 był rokiem rozpoczęcia działalności. Pasterzem prowadzącym swoje owieczki ku życiu wiecznemu jest proboszcz ks. Andrzej Pluta.

Jaki jest adres parafii?

ul. Kard. Wyszyńskiego 11
10-456 Olsztyn

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-89-5341972

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Andrzej Pluta

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1980
Diecezja warmińska
Województwo: warmińsko-mazurskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 18000

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 4090
Numer parafii: 55531WAR

ID-8717

W roku 2022 parafia obchodziła 42 lat istnienia.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka była utworzona.

 • 1655 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1599 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1549 lat po Soborze Efeskim
 • 1529 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1427 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1299 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1193 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1110 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 857 lat po Soborze Laterańskim I
 • 841 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 801 lat po Soborze Laterańskim III
 • 765 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 735 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 706 lat po Soborze w Lyonie II
 • 668 lat po Soborze w Vienne
 • 562 lat po Soborze w Konstancji
 • 535 lat po Soborze Florenckim
 • 463 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 417 lat po Soborze Trydenckim
 • 110 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 15 lat po Soborze Watykańskim II

Przychodzimy tam, aby zostać napełnieni Duchem Świętym, aby otrzymać Jego łaskę, aby zostać pocieszonym w naszych smutkach, aby zostać wzmocnionym w naszej słabości, aby zostać uzdrowionym w naszych słabościach, aby zostać oświeconym w naszej niewiedzy, aby zostać podniesionym z naszych grzechów, aby zostać wzmocnionym przeciwko wszelkim pokusom i aby otrzymać pragnienie czynienia dobra. Innymi słowy, przychodzimy tam, aby zostać zbawionymi. Nie ma innego miejsca na ziemi, gdzie będziesz bliżej Boga i poczujesz Jego obecność niż w kościele, przed ołtarzem i tabernakulum. Chodzenie do kościoła co niedzielę jest naszym obowiązkiem. Ale takim obowiązkiem jest też modlitwa w dni powszednie. Dzisiaj polecamy Wam przynajmniej odsłuchać śpiewaną Modlitwę. Warto wtedy mieć przed sobą tekst tej modlitwy, aby lepiej w niej uczestniczyć. Wszyscy święci, którzy dzisiaj są patronami wielu parafii na całym świecie, poświęcali się dla głoszenia prawdy objawionej. Modlili się, szerzyli wśród bliźnich słowo Boże, aby nawrócić niewiernych, niedowiarków, aby i oni mogli doznać zbawienia i życia wiecznego. Niech Bóg wyznacza Ci cele i pozwala znaleźć metody ich realizacji.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku