Parafia i Kościół Matki Boskiej Saletyńskiej w Olsztynie

Kościół i Parafia Matki Boskiej Saletyńskiej w Olsztynie

Poznaj dokładny adres parafii Matki Boskiej Saletyńskiej oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Dokładnym adresem parafii jest ul. Morska 29. Czy jest to duża, czy też mała parafia? Tą informację można uzyskać porównując liczbę wiernych 3000 z danymi z innych parafii. Rokiem początkujących działalność parafii był 1988. Pasterzem prowadzącym swoje owieczki ku życiu wiecznemu jest proboszcz ks. Andrzej Rozum MS.

Jaki jest adres parafii?

ul. Morska 29
10-145 Olsztyn

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-89-5354410

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Andrzej Rozum MS

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1988
Diecezja warmińska
Województwo: warmińsko-mazurskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: zakonna
Liczba wiernych: 3000

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8918
Numer parafii: 36194WAR

ID-8690

W roku 2022 parafia obchodziła 34 lat istnienia.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1663 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1607 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1557 lat po Soborze Efeskim
 • 1537 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1435 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1307 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1201 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1118 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 865 lat po Soborze Laterańskim I
 • 849 lat po Soborze Laterańskim II
 • 809 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 773 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 743 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 714 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 676 lat po Soborze w Vienne
 • 570 lat po Soborze w Konstancji
 • 543 lat po Soborze Florenckim
 • 471 lat po Soborze Laterańskim V
 • 425 lat po Soborze Trydenckim
 • 118 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 23 lat po Soborze Watykańskim II

Msza Święta jest najpiękniejszą modlitwą jaką możemy oddać Bogu. Nie należy jednak zapominać o mniejszych, lecz również ważnych, modlitwach prywatnych. W domu, w tramwaju, w pracy. Chcesz się trochę pomodlić? Wydrukuj Modlitwę na drukarce i odmów ją z szacunkiem i pokorą. Niech Bóg Cię błogosławi. Są takie dni w roku kiedy nawet ludzie na bakier z tradycją katolicką, można by nawet powiedzieć niewierzący, przychodzą do kościoła lub na cmentarz i wspólnie z bardziej obowiązkowymi wiernymi uczestniczą w odmawianiu modlitw pokutnych, modleniu się za zmarłych. Oby tylko coś w ich sercach pękło i zaczęli częściej uczestniczyć w modlitwach. Zabiegani, zajęci codziennymi troskami łatwo możemy zapomnieć o obowiązkach i celach katolika. Nie poddajcie się temu i módlcie się do Boga Ojca codziennie.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku