Parafia i Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu

Kościół i Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu

Kościół parafialny położony jest w Opolu. Znajduje się dokładnie przy ul. O.Józefa Czaplaka 1. Kilka lat temu w Parafii było 4500 wiernych. Parafia ta zaczęła pełnić swoją rolę w 1952 roku. Proboszczem niniejszej parafii jest ks. Paweł Pasierbek SJ.

Jaki jest adres parafii?

ul. O.Józefa Czaplaka 1
45-055 Opole

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-77-4542848

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Paweł Pasierbek SJ

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1952
Diecezja opolska
Województwo: opolskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: zakonna
Liczba wiernych: 4500

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 1915
Numer parafii: 26454OPO

ID-4722

Parafia miała dokładnie 65 lat w roku 2017.

Poniżej możesz znaleźć informacje o tym ile lat dzieli parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa od daty końca danego Soboru kościelnego.

 • 1627 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1571 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1521 lat po Soborze Efeskim
 • 1501 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1399 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1271 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1165 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1082 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 829 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 813 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 773 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 737 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 707 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 678 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 640 lat po Soborze w Vienne
 • 534 lat po Soborze w Konstancji
 • 507 lat po Soborze Florenckim
 • 435 lat po Soborze Laterańskim V
 • 389 lat po Soborze Trydenckim
 • 82 lat po Soborze Watykańskim I
 • 13 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Jako Katolicy musimy szukać wstawiennictwa świętych, tych, którzy weszli do pełni raju. Módlmy się do naszych patronów, do innych świętych przy użyciu pięknych modlitw. Każdy z nas szuka odpowiedniej drogi ku naszemu Panu Zbawcy Jezusowi Chrystusowy. Aby wyrazić naszą wdzięczność i przybliżyć się czystości Nieba musimy się modlić. Bez tego będą nici ze zbawienia. Dlatego módlmy się słowami Modlitwy do Świętej Marty klęcząc przez obrazem Jezusa cierpiącego za nasze grzechy na Golgocie. Chyba każda parafia w Polsce organizuje specjalne dni modlitw dla swoich wiernych. Czy to w postaci adoracji Najświętszego Sakramentu, czy też godzinek, czy odmawiania różańca. Chwila skupienia jaką daje nam każda modlitwa pozwala odciąć się od codziennym problemów. Daje nam wytchnienie i pozwala oczyścić umysł.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku