Parafia i Kościół Św. Karola Boromeusza w Opolu

Kościół i Parafia Św. Karola Boromeusza w Opolu

Sprawdź dane dotyczące parafii Św. Karola Boromeusza w poniższym artykule. Parafia znajduje się w miejscowości Opole. Mieści się przy ul. Chabrów 74. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 7500 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Księża zaczęli pełnić swoją posługę w tej parafii już w 2001 roku. ks. Benedykt Barski jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

ul. Chabrów 74
45-222 Opole

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-77-4568345

Email: ch****@op***.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Benedykt Barski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 2001
Diecezja opolska
Województwo: opolskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 7500

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 6573
Numer parafii: 83286OPO

ID-4718

W 2016 minęło 15 lat od dnia założenia parafii.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 1676 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1620 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1570 lat po Soborze Efeskim
 • 1550 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1448 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1320 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1214 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1131 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 878 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 862 lat po Soborze Laterańskim II
 • 822 lat po Soborze Laterańskim III
 • 786 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 756 lat po Soborze w Lyonie I
 • 727 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 689 lat po Soborze w Vienne
 • 583 lat po Soborze w Konstancji
 • 556 lat po Soborze Florenckim
 • 484 lat po Soborze Laterańskim V
 • 438 lat po Soborze Trydenckim
 • 131 lat po Soborze Watykańskim I
 • 36 lat po Soborze Watykańskim II

Czy modlisz się tylko w kościele, czy w domu organizujesz modlitwy rodzinne? Wspólna modlitwa pomoże wzmocnić waszą więź i zwiększyć miłość i szacunek do siebie nawzajem. Każdy z nas szuka odpowiedniej drogi ku naszemu Panu Zbawcy Jezusowi Chrystusowy. Aby wyrazić naszą wdzięczność i przybliżyć się czystości Nieba musimy się modlić. Bez tego będą nici ze zbawienia. Dlatego módlmy się wersami Modlitwy klęcząc przez obrazem Jezusa cierpiącego za nasze grzechy na Golgocie. Módlcie się o łaskę przebaczenia innym i o umiejętność dostrzegania prawdy, gdy nam ona umyka przez nasze ludzkie słabości. Czyńmy to, co słuszne, i o pokorę, by przyznać się przed sobą, przed spowiednikiem i Bogiem do popełnionych grzechów. Bądźmy wierni naszemu Bogu. Pokazujmy to nie tylko przez naszą gorliwą modlitwę, ale też naszymi czynami w codziennym życiu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku