Parafia i Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Osinach

Kościół i Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Osinach

Czy szukasz danych parafii Matki Bożej Królowej Polski w Osinach? Jeżeli tak, to na tej stronie zgromadziliśmy podstawowe informacji takie jak kontakt i adres. A dokładnie rzeczy biorąc w Osinach przy Osiny 248 A. Parafia posiada 1011 wiernych. Niestety dane te pochodzą z przed kilku lat. Obecnie sytuacja liczebności parafian może być inna. Parafia została założona w 1992 roku. Proboszczem jest ks. Andrzej Mizura. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

Osiny 248 A
24-103 Żyrzyn

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-81-8817215

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Andrzej Mizura

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1992
Diecezja lubelska
Województwo: lubelskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1011

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 1504
Numer parafii: 41119LUB

ID-3890

Parafia miała dokładnie 25 lat w roku 2017.

Ile lat dzieli rok założenia parafii Matki Bożej Królowej Polski od danego Soboru? Znajdź odpowiedź poniżej.

 • 1667 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1611 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1561 lat po Soborze Efeskim
 • 1541 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1439 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1311 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1205 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1122 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 869 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 853 lat po Soborze Laterańskim II
 • 813 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 777 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 747 lat po Soborze w Lyonie I
 • 718 lat po Soborze w Lyonie II
 • 680 lat po Soborze w Vienne
 • 574 lat po Soborze w Konstancji
 • 547 lat po Soborze Florenckim
 • 475 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 429 lat po Soborze Trydenckim
 • 122 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 27 lat po Soborze Watykańskim Drugim

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku