Parafia i Kościół Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitym

Kościół i Parafia Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitym

Kościół parafialny położony jest w Ostrowitym. Kościół parafialny mieści się przy Ostrowite 8. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 1298 zarejestrowanych wiernych. Rok 1445 był rokiem rozpoczęcia działalności. ks. Zygmunt Sobczak jako proboszcz i główny pasterz prowadzi swoje owieczki ku zbawieniu i życiu wiecznemu.

Jaki jest adres parafii?

Ostrowite 8
87-600 Lipno

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-54-2873360

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Zygmunt Sobczak

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1445
Diecezja włocławska
Województwo: kujawsko-pomorskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1298

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 9595
Numer parafii: 31568WLO

ID-9290

W 2015 parafia miała 570 lat.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1120 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1064 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1014 lat po Soborze Efeskim
 • 994 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 892 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 764 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 658 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 575 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 322 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 306 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 266 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 230 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 200 lat po Soborze w Lyonie I
 • 171 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 133 lat po Soborze w Vienne
 • 27 lat po Soborze w Konstancji
 • w tym samym roku co koniec Soboru Florenckiego
 • 72 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 118 lat przed Soborem Trydenckim
 • 425 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 520 lat przed Soborem Watykańskim II

O ludu Boży! Módl się! Codziennie poświęć chociaż chwilkę na otwarcie serca i umysłu na swojego Pana, Ojca Wszechmogącego. Jesteśmy na tej ziemi bo Bóg tak chciał. Módlmy się, abyśmy mogli podążać drogą wyznaczoną przez Jezusa, który cierpiał na krzyżu za nas wszystkich. W drodze każdego katolika niezbędne jest modlenie się. Dzisiaj możemy odmówić Litanię z wydrukowanym tekstem. Klękajmy przed krzyżem z naszym Zbawicielem i poświęćmy mu kilka chwil swojego życia. Prosimy cię Boże o Twoją siłę, abyśmy mogli oprzeć się pokusie grzechu. Błagamy o Twoją mądrość, abyśmy mogli poznać prawdę ostateczną. Szukamy Twojej ochrony, abyśmy mogli uniknąć niebezpieczeństwa. I prosimy o Twoją miłość, abyśmy mogli poznać Twoją radość. Klęknijmy przez krzyżem i pomódlmy się. I róbmy to jak najczęściej każdego dnia tygodnia.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku