Parafia i Kościół Ducha Świętego w Ostrożnicy

Kościół i Parafia Ducha Świętego w Ostrożnicy

Kościół parafialny położony jest w Ostrożnicy. Do kościoła parafialnego można się udać na Ostrożnica, ul. Kościelna 25. Czy jest to duża, czy też mała parafia? Tą informację można uzyskać porównując liczbę wiernych 872 z danymi z innych parafii. Rok 1281 był rokiem rozpoczęcia działalności. Pracą duszpasterską w tej parafii zajmuje się proboszcz ks. Bedrnard Mocia.

Jaki jest adres parafii?

Ostrożnica, ul. Kościelna 25
47-280 Pawłowiczki

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-77-4874194

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Bedrnard Mocia

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1281
Diecezja opolska
Województwo: opolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 872

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 5641
Numer parafii: 29623OPO

ID-4677

W 2022 parafia miała 741 lat.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 956 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 900 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 850 lat po Soborze Efeskim
 • 830 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 728 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 600 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 494 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 411 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 158 lat po Soborze Laterańskim I
 • 142 lat po Soborze Laterańskim II
 • 102 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 66 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 36 lat po Soborze w Lyonie I
 • 7 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 31 lat przed Soborem w Vienne
 • 137 lat przed Soborem w Konstancji
 • 164 lat przed Soborem Florenckim
 • 236 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 282 lat przed Soborem Trydenckim
 • 589 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 684 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Przychodząc do kościoła musimy mieć świadomość, że jest to miejsce kultu, w którym będziemy konfrontowani z najważniejszą Prawdą. Możemy tutaj zostać uzdrowieni i skierowani na drogę do życia w świętości, gotowi na spotkanie z Bogiem. Każdy porządny katolik powinien się regularnie modlić. Skorzystaj z naszej łatwej do wydruku Modlitwy do Ducha Św., aby wyrazić swoją miłość do Boga. Katoliku, módl się o pokój między ludźmi i państwami na Ziemi, o jedność wszystkich narodów i o dobro dla tych, którzy są w potrzebie. Módl się o siłę, by oprzeć się pokusie grzechu, i o odwagę, by wytrwać w trudnych próbach i chwilach. Bądźmy wierni naszemu Bogu. Pokazujmy to nie tylko przez naszą gorliwą modlitwę, ale też naszymi czynami w codziennym życiu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku