Parafia i Kościół Św. Bonawentury w Pakości

Kościół i Parafia Św. Bonawentury w Pakości

Kościół parafialny położony jest w Pakości. Dokładnym adresem parafii jest ul. Inowrocławska 3. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 7000 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Parafia została ukonstytuowana w roku 1243. Jako proboszcz ks. Ozeasz Ossowski OFM sprawuje pieczę nad naukami Kościoła Katolickiego, aby wierni jego parafii mogli żyć w zgodzie przykazaniami Bożymi.

Jaki jest adres parafii?

ul. Inowrocławska 3
88-170 Pakość

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-52-3518543

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Ozeasz Ossowski OFM

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1243
Diecezja gliwicka
Województwo: kujawsko-pomorskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: zakonna
Liczba wiernych: 7000

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 624
Numer parafii: 52567GLI

ID-1609

Parafia miała dokładnie 779 lat w roku 2022.

Nawet nie wiem, czy proboszcz parafii Św. Bonawentury zdaje sobie sprawę z tego ile lat dzieli rok otwarcia jego parafii od Synodów. No cóż, teraz dzięki naszej poniższej tabelce już wie.

 • 918 lat po Soborze Nicejskim I
 • 862 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 812 lat po Soborze Efeskim
 • 792 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 690 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 562 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 456 lat po Soborze Nicejskim II
 • 373 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 120 lat po Soborze Laterańskim I
 • 104 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 64 lat po Soborze Laterańskim III
 • 28 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 2 lata przed Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 31 lat przed Soborem w Lyonie II
 • 69 lat przed Soborem w Vienne
 • 175 lat przed Soborem w Konstancji
 • 202 lat przed Soborem Florenckim
 • 274 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 320 lat przed Soborem Trydenckim
 • 627 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 722 lat przed Soborem Watykańskim II

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku