Parafia i Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pewli Małej

Kościół i Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pewli Małej

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa położona jest w Pewli Małej. Dokładnym adresem parafii jest Pewel Mała 137. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 1522 zarejestrowanych wiernych. Rok 1983 był rokiem rozpoczęcia działalności. Funkcję rycerza duchowego broniącego wiernych przed zesłaniem na wieczne potępienie jest ks. Antoni Tyniec CSMA.

Jaki jest adres parafii?

Pewel Mała 137
34-331 Świnna

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-33-8638196

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Antoni Tyniec CSMA

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1983
Diecezja bielsko-żywiecka
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: zakonna
Liczba wiernych: 1522

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 1133
Numer parafii: 85302BIE

ID-203

Parafia miała dokładnie 39 lat w roku 2022.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 1658 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1602 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1552 lat po Soborze Efeskim
 • 1532 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1430 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1302 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1196 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1113 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 860 lat po Soborze Laterańskim I
 • 844 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 804 lat po Soborze Laterańskim III
 • 768 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 738 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 709 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 671 lat po Soborze w Vienne
 • 565 lat po Soborze w Konstancji
 • 538 lat po Soborze Florenckim
 • 466 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 420 lat po Soborze Trydenckim
 • 113 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 18 lat po Soborze Watykańskim Drugim

Boże plany wobec nas są zawsze lepsze niż nasze własne. Modląc się On na wysłuchuje i jeżeli tego potrzebujemy pomaga nam. Ale decyzja należy do Niego. My musimy mieć wiarę w Jego nieskończoną mądrość i miłosierdzie. Aby nie zmarnować dzisiejszego dnia wysłuchaj recytowanej Litanii do Św. Rity i spróbuj wspólnie z głosem osoby mówiącej również modlić się. Pan Bóg słucha naszych modlitw, naszych próśb. Nie dajmy się zwieść powierzchownym wyobrażeniom świata, który nas otacza. Odrzucając tą otaczającą nas fasadę nie znajdziemy tam nic. Prawdziwa prawda i wielkość znajduje się w Bogu. Aby tego doświadczyć musimy się modlić. Sprawmy, aby każda modlitwa miała sens, jakiś cel, jakąś intencję. Nie bądźmy też samolubni. Pamiętajmy o ludziach w potrzebie, grzesznikach, ludziach samotnych.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku