Parafia i Kościół Św. Jana Chrzciciela w Pniewniku

Kościół i Parafia Św. Jana Chrzciciela w Pniewniku

Sprawdź dane dotyczące parafii Św. Jana Chrzciciela w poniższym artykule. Parafia znajduje się w miejscowości Pniewnik. Mieści się przy Pniewniki 43. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 1780 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Rokiem założenia parafii Św. Jana Chrzciciela jest rok 1447. Funkcję rycerza duchowego broniącego wiernych przed zesłaniem na wieczne potępienie jest ks. Wojciech Pancewicz.

Jaki jest adres parafii?

Pniewniki 43
07-120 Korytnica

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-25-6613224

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Wojciech Pancewicz

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1447
Diecezja warszawsko-praska
Województwo: mazowieckie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1780

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 4898
Numer parafii: 8161WAR

ID-9094

W 2015 minęło 568 lat od dnia założenia parafii.

Ile lat dzieli rok założenia parafii Św. Jana Chrzciciela od danego Soboru? Znajdź odpowiedź poniżej.

 • 1122 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1066 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1016 lat po Soborze Efeskim
 • 996 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 894 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 766 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 660 lat po Soborze Nicejskim II
 • 577 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 324 lat po Soborze Laterańskim I
 • 308 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 268 lat po Soborze Laterańskim III
 • 232 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 202 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 173 lat po Soborze w Lyonie II
 • 135 lat po Soborze w Vienne
 • 29 lat po Soborze w Konstancji
 • 2 lata po Soborze Florenckim
 • 70 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 116 lat przed Soborem Trydenckim
 • 423 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 518 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Jest jeden Kościół, powszechny i apostolski. Jest jeden Bóg w trzech osobach. I jesteśmy my, lud Boży. Jednym z naszych obowiązków jako wiernych jest regularne modlenie się. Modlitwy katolickie mają piękną treść. Czasami wzruszającą, czasami pełną poezji, ale zawsze potężną w walce z siłami ciemności. Zobacz na słowa Modlitwy. Czyż to nie jest piękne? Boże, wiemy, że tylko Ty możesz nas uratować od nas samych. Jesteśmy pokorni przed Tobą i prosimy o Twoje miłosierdzie. Uznajemy Twoją chwałę i dziękujemy Ci za życie, które nam dałeś. Tak jak Mojżesz wyprowadził lud wybrany z niewoli egipskiej, tak samo nasza codzienna modlitwa pozwala nam się wyrwać z niewoli grzechów dzisiejszego świata. Pamiętajmy o tym.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku