Parafia i Kościół Św. Jana Chrzciciela w Porębie Górnej

Kościół i Parafia Św. Jana Chrzciciela w Porębie Górnej

Poznaj dokładny adres parafii Św. Jana Chrzciciela oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Znajduje się dokładnie przy Poręba Górna 52. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 1751 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Rok 1315 był rokiem rozpoczęcia działalności. ks. Zbigniew Luty jako proboszcz i główny pasterz prowadzi swoje owieczki ku zbawieniu i życiu wiecznemu.

Jaki jest adres parafii?

Poręba Górna 52
32-340 Wolbrom

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-32-6441132

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Zbigniew Luty

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1315
Diecezja sosnowiecka
Województwo: małopolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1751

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 7499
Numer parafii: 84379SOS

ID-7459

Parafia miała dokładnie 705 lat w roku 2020.

Ile lat upłynęło od Soboru do momentu założenia parafii Św. Jana Chrzciciela, lub odwrotnie, ile lat przed danym Soborem parafia została założona.

 • 990 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 934 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 884 lat po Soborze Efeskim
 • 864 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 762 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 634 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 528 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 445 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 192 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 176 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 136 lat po Soborze Laterańskim III
 • 100 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 70 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 41 lat po Soborze w Lyonie II
 • 3 lata po Soborze w Vienne
 • 103 lat przed Soborem w Konstancji
 • 130 lat przed Soborem Florenckim
 • 202 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 248 lat przed Soborem Trydenckim
 • 555 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 650 lat przed Soborem Watykańskim II

Kościoły parafialne były i są budowa, aby oddać cześć naszemu Ojcu w Niebie poprzez gorliwą modlitwę wszystkich wiernych. Tak samo gorliwie i z pasją należy się modlić w domu. Jedni uważają, iż Msza Święta niedzielna to jedyny obowiązek katolika. Tylko tam się modlimy. Nic z tych rzeczy. Odmawianie na przykład Litanii w tygodniu jest jak najbardziej właściwe. Nie jesteśmy katolikami weekendowymi. Trzeba być pełnowymiarowym katolikiem, który swoje obowiązki względem Boga Ojca Wszechmogącego realizuje każdego dnia. Katoliku, módl się o pokój między ludźmi i państwami na Ziemi, o jedność wszystkich narodów i o dobro dla tych, którzy są w potrzebie. Módl się o siłę, by oprzeć się pokusie grzechu, i o odwagę, by wytrwać w trudnych próbach i chwilach. Poprzez modlitwę oddajmy te kilka chwil naszemu Stwórcy.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku