Parafia i Kościół Św. Mikołaja w Potoku Wielkim

Kościół i Parafia Św. Mikołaja w Potoku Wielkim

Sprawdź dane dotyczące parafii Św. Mikołaja w poniższym artykule. Parafia znajduje się w miejscowości Potok Wielki. Parafia liczy sobie 2500 wiernych. Czy jesteś jednym/jedną z nich? Księża zaczęli pełnić swoją posługę w tej parafii już w 1326 roku. Funkcję rycerza duchowego broniącego wiernych przed zesłaniem na wieczne potępienie jest ks. Stanisław Piasecki.

Jaki jest adres parafii?

23-313 Potok Wielki 101

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-15-8740201

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Stanisław Piasecki

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1326
Diecezja sandomierska
Województwo: lubelskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2500

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 2079
Numer parafii: 57193SAN

ID-6883

W 2019 parafia miała 693 lat.

Poniżej możesz znaleźć informacje o tym ile lat dzieli parafię Św. Mikołaja od daty końca danego Soboru kościelnego.

 • 1001 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 945 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 895 lat po Soborze Efeskim
 • 875 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 773 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 645 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 539 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 456 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 203 lat po Soborze Laterańskim I
 • 187 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 147 lat po Soborze Laterańskim III
 • 111 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 81 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 52 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 14 lat po Soborze w Vienne
 • 92 lat przed Soborem w Konstancji
 • 119 lat przed Soborem Florenckim
 • 191 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 237 lat przed Soborem Trydenckim
 • 544 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 639 lat przed Soborem Watykańskim II

Modlitwa podczas Mszy to za mało. Należy się modlić codziennie, gorliwie, z pokorą i ufnością w dobroć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy ludem Bożym. Bóg nas stworzył, dał nam Ziemię do naszej dyspozycji, dał nam wolną wolę. My powinniśmy się modlić i dziękować mu za te wszystkie dary, którymi nas obdarzył. Odmówmy dzisiaj modlitwę, która zawiera te piękne słowa "o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów". Z głębokim skupieniem oddajmy kilka chwil naszego ziemskiego życia, aby móc iść ścieżką prowadzącą do życia wiecznego. Wspólne modlenie się w kościele w konkretnych intencjach, rozważanie Słowa Bożego, czynią z kościoła domem modlitwy. Módlcie się codziennie, gorliwie i z pokorą pamiętając jakiego poświęcenia się dokonał za nas wszystkich Jezus Chrystus.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku