Parafia i Kościół Opieki Matki Bożej w Poznaniu

Kościół i Parafia Opieki Matki Bożej w Poznaniu

Kościół parafialny położony jest w Poznaniu. Dokładnym adresem parafii jest ul. Żydowska. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 18 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Funkcję rycerza duchowego broniącego wiernych przed zesłaniem na wieczne potępienie jest ks. Piotr Szwec Nadworny.

Jaki jest adres parafii?

ul. Żydowska
61-761 Poznań

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon:

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Piotr Szwec Nadworny

Informacje dodatkowe

Rok założenia:
Diecezja grecko-kat.
Województwo: wielkopolskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 18

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 1371
Numer parafii: 45018GRE

ID-1897

Boże plany wobec nas są zawsze lepsze niż nasze własne. Modląc się On na wysłuchuje i jeżeli tego potrzebujemy pomaga nam. Ale decyzja należy do Niego. My musimy mieć wiarę w Jego nieskończoną mądrość i miłosierdzie. Chcesz się trochę pomodlić? Wydrukuj z PDF Modlitwę zanurzenia we Krwi Chrystusa na drukarce i odmów ją z szacunkiem i pokorą. Niech Bóg Cię błogosławi. Jezu Chryste, czuwaj nade mną i daj mi siłę, by oprzeć się pokusie zła. Modlę się do Ciebie o wskazówki i naprowadzenie na właściwą drogę ku Twojej chwale. Jezus Chrystus wybrał Piotra i na nim, jak na skale, postawił swój Kościół. A my, 2000 lat później, nadal mamy obowiązek przekazywać prawdę o naszej wierze i Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz