Parafia i Kościół Św. Anny w Poznaniu

Kościół i Parafia Św. Anny w Poznaniu

Parafia Św. Anny położona jest w Poznaniu. Dokładnym adresem parafii jest ul. Limanowskiego 13. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 10000 zarejestrowanych wiernych. Rokiem początkujących działalność parafii był 1948. Proboszczem jest ks. Franciszek Ryba. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

ul. Limanowskiego 13
60-744 Poznań

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-61-8662670

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Franciszek Ryba

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1948
Diecezja poznańska
Województwo: wielkopolskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 10000

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 2990
Numer parafii: 30195POZ

ID-5717

Parafia miała dokładnie 68 lat w roku 2016.

Ile lat dzieli rok założenia parafii Św. Anny od danego Soboru? Znajdź odpowiedź poniżej.

 • 1623 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1567 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1517 lat po Soborze Efeskim
 • 1497 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1395 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1267 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1161 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1078 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 825 lat po Soborze Laterańskim I
 • 809 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 769 lat po Soborze Laterańskim III
 • 733 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 703 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 674 lat po Soborze w Lyonie II
 • 636 lat po Soborze w Vienne
 • 530 lat po Soborze w Konstancji
 • 503 lat po Soborze Florenckim
 • 431 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 385 lat po Soborze Trydenckim
 • 78 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 17 lat przed Soborem Watykańskim II

Uklęknijmy i pomódlmy się dzisiaj w intencji naszych bliźnich, samych siebie. Jest pewna modlitwa, której tekst zawiera "Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej". Jezu Chryste, czuwaj nade mną i daj mi siłę, by oprzeć się pokusie zła. Modlę się do Ciebie o wskazówki i naprowadzenie na właściwą drogę ku Twojej chwale. Pamiętajmy, iż jesteśmy częścią Kościoła założonego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku