Parafia i Kościół Św. Marii Magdaleny w Racławiczkach

Kościół i Parafia Św. Marii Magdaleny w Racławiczkach

Parafia Św. Marii Magdaleny wraz z Kościołem parafialnym położona jest w Racławiczkach. Do kościoła parafialnego można się udać na Racławiczki, ul. Plebiscytowa 5. Liczba parafiach kilka lat temu wynosiła 1800 wiernych. Rok 1679 był rokiem rozpoczęcia działalności. Pracą duszpasterską w tej parafii zajmuje się proboszcz ks. Jan Drewniok.

Jaki jest adres parafii?

Racławiczki, ul. Plebiscytowa 5
47-370 Zielina

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-77-4668431

Email: pa*****************@wp.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Jan Drewniok

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1679
Diecezja opolska
Województwo: opolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1800

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8806
Numer parafii: 63357OPO

ID-4658

Parafia miała dokładnie 336 lat w roku 2015.

Poniżej możesz znaleźć informacje o tym ile lat dzieli parafię Św. Marii Magdaleny od daty końca danego Soboru kościelnego.

 • 1354 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1298 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1248 lat po Soborze Efeskim
 • 1228 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1126 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 998 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 892 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 809 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 556 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 540 lat po Soborze Laterańskim II
 • 500 lat po Soborze Laterańskim III
 • 464 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 434 lat po Soborze w Lyonie I
 • 405 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 367 lat po Soborze w Vienne
 • 261 lat po Soborze w Konstancji
 • 234 lat po Soborze Florenckim
 • 162 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 116 lat po Soborze Trydenckim
 • 191 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 286 lat przed Soborem Watykańskim II

Poddajmy się woli Boga w naszym życiu i prowadźmy je zgodnie z Jego przykazaniami, które dał Mojżeszowi na górze Synaj. Módlmy się nieustanne dziękując za Jego dary i miłość jaką nas obdarzył zsyłając swojego jedynego Syna, aby wymazał nasze grzechy. Nasze codzienne modlitwy idą do Boga. W skupienia, na kolanach, przed krzyżem powtarzamy słowo za słowem. Powoli z godnością i powagą. Należy jednak pamiętać, iż modlitwy nie są tylko i wyłącznie do mówienia, ale także do śpiewania. Spróbuj wysłuchać śpiewanej wersji Litanii do Anioła Stróża. Niektóre wersje śpiewane są w stylu gregoriańskim. Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym. Słowa te wypowiedział św. Maksymilian Maria Kolbe. Poświęcił się dla innych, oddał życie, cały czas się modlił. Modlitwa dała mu siłę i odwagę, aby dać największe świadectwo swojej wiary. Z Panem Bogiem.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku