Parafia i Kościół Św. Mikołaja Apostoła w Raculi

Kościół i Parafia Św. Mikołaja Apostoła w Raculi

Parafia Św. Mikołaja Apostoła wraz z Kościołem parafialnym położona jest w Raculi. Znajduje się dokładnie przy ul. Głogowska 47. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 2500 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Rok 1960 był rokiem rozpoczęcia działalności. Funkcję rycerza duchowego broniącego wiernych przed zesłaniem na wieczne potępienie jest ks. Edward Grudziecki.

Jaki jest adres parafii?

ul. Głogowska 47
66-004 Racula

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-68-3275121

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Edward Grudziecki

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1960
Diecezja zamojsko-lubaczowska
Województwo: lubuskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2500

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8217
Numer parafii: 85244ZAM

ID-10118

Parafia miała dokładnie 56 lat w roku 2016.

Ile lat upłynęło od Soboru do momentu założenia parafii Św. Mikołaja Apostoła, lub odwrotnie, ile lat przed danym Soborem parafia została założona.

 • 1635 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1579 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1529 lat po Soborze Efeskim
 • 1509 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1407 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1279 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1173 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1090 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 837 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 821 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 781 lat po Soborze Laterańskim III
 • 745 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 715 lat po Soborze w Lyonie I
 • 686 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 648 lat po Soborze w Vienne
 • 542 lat po Soborze w Konstancji
 • 515 lat po Soborze Florenckim
 • 443 lat po Soborze Laterańskim V
 • 397 lat po Soborze Trydenckim
 • 90 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 5 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku