Parafia i Kościół Św. Piotra w Radomiu

Kościół i Parafia Św. Piotra w Radomiu

Parafia Św. Piotra położona jest w Radomiu. Do Parafii można się dostać udając się pod adres ul. Terenowa 21. Kilka lat temu w Parafii było 3800 wiernych. Parafia została ukonstytuowana w roku 1987. Jako proboszcz ks. Szymon Chodowicz sprawuje pieczę nad naukami Kościoła Katolickiego, aby wierni jego parafii mogli żyć w zgodzie przykazaniami Bożymi.

Jaki jest adres parafii?

ul. Terenowa 21
26-600 Radom

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-48-3447585

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Szymon Chodowicz

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1987
Diecezja radomska
Województwo: mazowieckie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 3800

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 4462
Numer parafii: 43025RAD

ID-6461

Parafia miała dokładnie 32 lat w roku 2019.

Ile lat upłynęło od Soboru do momentu założenia parafii Św. Piotra, lub odwrotnie, ile lat przed danym Soborem parafia została założona.

 • 1662 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1606 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1556 lat po Soborze Efeskim
 • 1536 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1434 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1306 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1200 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1117 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 864 lat po Soborze Laterańskim I
 • 848 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 808 lat po Soborze Laterańskim III
 • 772 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 742 lat po Soborze w Lyonie I
 • 713 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 675 lat po Soborze w Vienne
 • 569 lat po Soborze w Konstancji
 • 542 lat po Soborze Florenckim
 • 470 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 424 lat po Soborze Trydenckim
 • 117 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 22 lat po Soborze Watykańskim Drugim

Przybywajmy do Kościoła i módlmy się na kolanach do naszego Boga w Trójcy jedynego. Katolicy wierzą, iż są dziećmi Bożymi, stworzonymi na jego obraz i podobieństwo. Nie oznacza to, iż jesteśmy tacy sami jak On. Oznacza to iż mamy w sobie potencjał do bycia lepszymi niż jesteśmy obecnie. Dzień po dniu, godzina po godzinie. Jedną z metod dochodzenia do świętości i zbliżania się do Boga są regularne modlitwy. Dzisiaj spróbuj odmówić Regina Coeli. Odmów też modlitwę dziękczynną. Wszyscy święci, którzy dzisiaj są patronami wielu parafii na całym świecie, poświęcali się dla głoszenia prawdy objawionej. Modlili się, szerzyli wśród bliźnich słowo Boże, aby nawrócić niewiernych, niedowiarków, aby i oni mogli doznać zbawienia i życia wiecznego. Jezus Chrystus wybrał Piotra i na nim, jak na skale, postawił swój Kościół. A my, 2000 lat później, nadal mamy obowiązek przekazywać prawdę o naszej wierze i Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku