Parafia i Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radzionkowie

Kościół i Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radzionkowie

Poznaj dokładny adres parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Do kościoła parafialnego można się udać na ul. J.Kużaja 52. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 5923 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Księża zaczęli pełnić swoją posługę w tej parafii już w 1934 roku. ks. Wiktor Sopora sprawuje funkcję proboszcza i prowadzi wiernych ku zbawieniu.

Jaki jest adres parafii?

ul. J.Kużaja 52
41-922 Radzionków

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-32-2866210

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Wiktor Sopora

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1934
Diecezja katowicka
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 5923

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 4748
Numer parafii: 49389KAT

ID-2384

W roku 2018 parafia obchodziła 84 lat istnienia.

Ile lat upłynęło od Soboru do momentu założenia parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, lub odwrotnie, ile lat przed danym Soborem parafia została założona.

 • 1609 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1553 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1503 lat po Soborze Efeskim
 • 1483 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1381 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1253 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1147 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1064 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 811 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 795 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 755 lat po Soborze Laterańskim III
 • 719 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 689 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 660 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 622 lat po Soborze w Vienne
 • 516 lat po Soborze w Konstancji
 • 489 lat po Soborze Florenckim
 • 417 lat po Soborze Laterańskim V
 • 371 lat po Soborze Trydenckim
 • 64 lat po Soborze Watykańskim I
 • 31 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Jak należy się modlić? Na Mszy w Kościele należy w ciszy i spokoju uczestniczyć w modlitwach z księdzem prowadzącym jak i wiernymi. Modlitwy katolickie mają piękną treść. Czasami wzruszającą, czasami pełną poezji, ale zawsze potężną w walce z siłami ciemności. Zobacz na słowa Modlitwy. Czyż to nie jest piękne? Wszyscy święci, którzy dzisiaj są patronami wielu parafii na całym świecie, poświęcali się dla głoszenia prawdy objawionej. Modlili się, szerzyli wśród bliźnich słowo Boże, aby nawrócić niewiernych, niedowiarków, aby i oni mogli doznać zbawienia i życia wiecznego. Modlimy się nie po to, aby zabić czas. Modlimy się, aby oddać szacunek i nasze oddanie Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku