Parafia i Kościół Wszystkich Świętych w Raszowej

Kościół i Parafia Wszystkich Świętych w Raszowej

Parafia Wszystkich Świętych wraz z Kościołem parafialnym położona jest w Raszowej. Dokładnym adresem parafii jest Raszowa, ul. Góry Św. Anny 90. Parafia posiada 1224 wiernych. Niestety dane te pochodzą z przed kilku lat. Obecnie sytuacja liczebności parafian może być inna. W roku 1335 Parafia rozpoczęła działalność duszpasterską. Proboszczem jest ks. Henryk Kuczera. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

Raszowa, ul. Góry Św. Anny 90
47-150 Leśnica

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-77-4048300

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Henryk Kuczera

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1335
Diecezja opolska
Województwo: opolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1224

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 2439
Numer parafii: 89440OPO

ID-4666

W 2016 parafia miała 681 lat.

Poniżej możesz znaleźć informacje o tym ile lat dzieli parafię Wszystkich Świętych od daty końca danego Soboru kościelnego.

 • 1010 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 954 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 904 lat po Soborze Efeskim
 • 884 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 782 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 654 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 548 lat po Soborze Nicejskim II
 • 465 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 212 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 196 lat po Soborze Laterańskim II
 • 156 lat po Soborze Laterańskim III
 • 120 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 90 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 61 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 23 lat po Soborze w Vienne
 • 83 lat przed Soborem w Konstancji
 • 110 lat przed Soborem Florenckim
 • 182 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 228 lat przed Soborem Trydenckim
 • 535 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 630 lat przed Soborem Watykańskim II

Jak należy się modlić? Na Mszy w Kościele należy w ciszy i spokoju uczestniczyć w modlitwach z księdzem prowadzącym jak i wiernymi. Jesteśmy ludem Bożym. Bóg nas stworzył, dał na Ziemię do naszej dyspozycji, dał nam wolną wolę. My powinniśmy się modlić i dziękować mu za te wszystkie dary, którymi nas obdarzył. Odmówmy dzisiaj modlitwę, która zawiera słowa "Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych". Wsłuchajmy się w słowa i z głębokim skupieniem oddajmy kilka chwil naszego ziemskiego życia, aby móc iść ścieżką prowadzącą do życia wiecznego. Módlcie się o łaskę przebaczenia innym i o umiejętność dostrzegania prawdy, gdy nam ona umyka przez nasze ludzkie słabości. Czyńmy to, co słuszne, i o pokorę, by przyznać się przed sobą, przed spowiednikiem i Bogiem do popełnionych grzechów. Módlcie się codziennie, gorliwie i z pokorą pamiętając jakiego poświęcenia się dokonał za nas wszystkich Jezus Chrystus.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku