Parafia i Kościół Św. Andrzeja Boboli w Rogoźniku

Kościół i Parafia Św. Andrzeja Boboli w Rogoźniku

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi parafii Św. Andrzeja Boboli, która znajduje się w Rogoźniku. Poznajcie jej dokładny adres, dane kontaktowe i proboszcza. Jeżeli chcesz się udać na Mszę musisz iść na Rogoźnik 132. Kilka lat temu w Parafii było 1050 wiernych. W roku 1971 Parafia rozpoczęła działalność duszpasterską. Jako proboszcz ks. Andrzej Bukalski sprawuje pieczę nad naukami Kościoła Katolickiego, aby wierni jego parafii mogli żyć w zgodzie przykazaniami Bożymi.

Jaki jest adres parafii?

Rogoźnik 132
34-471 Ludźmierz

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-18-2655506

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Andrzej Bukalski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1971
Diecezja krakowska
Województwo: małopolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1050

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 7949
Numer parafii: 59282KRA

ID-3328

W 2017 parafia miała 46 lat.

Pytanie, którego prawie nikt nie zadaje. Ile lat po lub przed Soborem Kościoła Katolickiego parafia została poświęcona?

 • 1646 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1590 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1540 lat po Soborze Efeskim
 • 1520 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1418 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1290 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1184 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1101 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 848 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 832 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 792 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 756 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 726 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 697 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 659 lat po Soborze w Vienne
 • 553 lat po Soborze w Konstancji
 • 526 lat po Soborze Florenckim
 • 454 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 408 lat po Soborze Trydenckim
 • 101 lat po Soborze Watykańskim I
 • 6 lat po Soborze Watykańskim II

Kościoły parafialne były i są budowa, aby oddać cześć naszemu Ojcu w Niebie poprzez gorliwą modlitwę wszystkich wiernych. Tak samo gorliwie i z pasją należy się modlić w domu. Katolicy wierzą, iż są dziećmi Bożymi, stworzonymi na jego obraz i podobieństwo. Nie oznacza to, iż jesteśmy tacy sami jak On. Oznacza to iż mamy w sobie potencjał do bycia lepszymi niż jesteśmy obecnie. Dzień po dniu, godzina po godzinie. Jedną z metod dochodzenia do świętości i zbliżania się do Boga są regularne modlitwy. Dzisiaj spróbuj odmówić Modlitwę do Świętego Michała Archanioła. Odmów też modlitwę dziękczynną. Katoliku, módl się o pokój między ludźmi i państwami na Ziemi, o jedność wszystkich narodów i o dobro dla tych, którzy są w potrzebie. Módl się o siłę, by oprzeć się pokusie grzechu, i o odwagę, by wytrwać w trudnych próbach i chwilach. Pamiętajmy, iż jesteśmy częścią Kościoła założonego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku