Parafia i Kościół Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rosku

Kościół i Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rosku

Poznaj dokładny adres parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Kościół parafialny mieści się przy Rosko, ul. Powstańców Wielkopolskich 17. Według danych diecezjalnych parafia posiada 1420 wiernych. W 1591 roku parafia miała swojego pierwszego proboszcza, gdyż właśnie w tym roku rozpoczęła swoją działalność. ks. Paweł Dąbrowski sprawuje funkcję proboszcza i prowadzi wiernych ku zbawieniu.

Jaki jest adres parafii?

Rosko, ul. Powstańców Wielkopolskich 17
64-730 Wieleń

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-67-2563718

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Paweł Dąbrowski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1591
Diecezja poznańska
Województwo: wielkopolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1420

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 6133
Numer parafii: 89476POZ

ID-5884

W 2017 parafia liczyła sobie 426 lat.

Pytanie, którego prawie nikt nie zadaje. Ile lat po lub przed Soborem Kościoła Katolickiego parafia została poświęcona?

 • 1266 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1210 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1160 lat po Soborze Efeskim
 • 1140 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1038 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 910 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 804 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 721 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 468 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 452 lat po Soborze Laterańskim II
 • 412 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 376 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 346 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 317 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 279 lat po Soborze w Vienne
 • 173 lat po Soborze w Konstancji
 • 146 lat po Soborze Florenckim
 • 74 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 28 lat po Soborze Trydenckim
 • 279 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 374 lat przed Soborem Watykańskim II

Uklęknijmy i pomódlmy się dzisiaj w intencji naszych bliźnich, samych siebie. Każdy z nas szuka odpowiedniej drogi ku naszemu Panu Zbawcy Jezusowi Chrystusowy. Aby wyrazić naszą wdzięczność i przybliżyć się czystości Nieba musimy się modlić. Bez tego będą nici ze zbawienia. Dlatego módlmy się za pomocą Litanii do Św. Jana Pawła II o uzdrowienie i wyproszenie łask klęcząc przez obrazem Jezusa cierpiącego za nasze grzechy na Golgocie. Św. Alfons de Liguori pisał o modlitwie, iż jest to środek niezbędny do zbawienia. Nie ma modlitwy, nie ma zbawienia, jest wieczne potępienie. Nie dajmy się zwieść przez wygodę życia w obecnym świcie i pamiętajmy, aby regularnie i prawdziwie modlić się. Z Panem Bogiem.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku