Parafia i Kościół Matki Boskiej Królowej Polski w Rutce-Tartaku

Kościół i Parafia Matki Boskiej Królowej Polski w Rutce-Tartaku

Poznaj dokładny adres parafii Matki Boskiej Królowej Polski oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Mieści się przy ul. Suwalska 2. Według danych diecezjalnych parafia posiada 1260 wiernych. Parafia ta zaczęła pełnić swoją rolę w 1925 roku. Proboszczem jest ks. Stanisław Kukowski. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

ul. Suwalska 2
16-406 Rutka Tartak

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-87-5687226

Email: st*********@op.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Stanisław Kukowski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1925
Diecezja ełcka
Województwo: podlaskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1260

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 9083
Numer parafii: 58228ELC

ID-1230

W 2021 parafia liczyła sobie 96 lat.

Poniżej możesz znaleźć informacje o tym ile lat dzieli parafię Matki Boskiej Królowej Polski od daty końca danego Soboru kościelnego.

 • 1600 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1544 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1494 lat po Soborze Efeskim
 • 1474 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1372 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1244 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1138 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1055 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 802 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 786 lat po Soborze Laterańskim II
 • 746 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 710 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 680 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 651 lat po Soborze w Lyonie II
 • 613 lat po Soborze w Vienne
 • 507 lat po Soborze w Konstancji
 • 480 lat po Soborze Florenckim
 • 408 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 362 lat po Soborze Trydenckim
 • 55 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 40 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Modlitwa jest aktem komunikacji z Bogiem. Jest to sposób za pomocą którego szukamy przewodnictwa, miłosierdzia i uzdrowienia duchowego dla siebie jak i innych ludzi. Modlitwa to nie tylko coś, co robimy w niedzielę w kościele lub w inne święta, to nasz codzienny obowiązek. Modląc się codziennie w domu warto mieć przed sobą tekst Koronki, aby lepiej móc się skupić i poprawnie wypowiadać słowa. Dodatkowo pomaga to w przypadku modlitw, których słów nie znamy. Papież Franciszek powiedział, że „świat bez modlitwy jest jak świat bez słońca”. Módlmy się nieustanne, aby promienie miłosierdzia Bożego dosięgły wszystkie narody świata i zapanował pokój. Pamiętaj: oddawaj cześć naszemu Panu każdego dnia. Czy to poprzez modlitwy, krótkie akty strzeliste, jak i zachowanie.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku