Parafia i Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Rzozowie

Kościół i Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Rzozowie

Witamy na stronie poświęconej parafii Matki Bożej Królowej Polski położonej w Rzozowie. Zapoznaj się z informacjami na temat lokalizacji kościoła jak i samej parafii. Znajduje się dokładnie przy Rzozów 64. Według oficjalnych źródeł w tej Parafii mieszka 1598 parafian. Rokiem początkujących działalność parafii był 1986. Proboszczem jest ks. Edward Truty. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

Rzozów 64
32-052 Radziszów

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-12-2757012

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Edward Truty

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1986
Diecezja krakowska
Województwo: małopolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1598

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 790
Numer parafii: 10999KRA

ID-3356

W 2020 parafia miała 34 lat.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1661 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1605 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1555 lat po Soborze Efeskim
 • 1535 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1433 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1305 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1199 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1116 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 863 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 847 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 807 lat po Soborze Laterańskim III
 • 771 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 741 lat po Soborze w Lyonie I
 • 712 lat po Soborze w Lyonie II
 • 674 lat po Soborze w Vienne
 • 568 lat po Soborze w Konstancji
 • 541 lat po Soborze Florenckim
 • 469 lat po Soborze Laterańskim V
 • 423 lat po Soborze Trydenckim
 • 116 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 21 lat po Soborze Watykańskim Drugim

Nie ma niczego lepszego niż rozmowa z Bogiem za pomocą modlitwy, która została stworzona przez Świętego i od wielu lat jest pielęgnowana w ludu Bożym. Modlitwy katolickie mają piękną treść. Czasami wzruszającą, czasami pełną poezji, ale zawsze potężną w walce z siłami ciemności. Zobacz na przykład na słowa Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czyż to nie jest piękne? Papież Franciszek powiedział, że „świat bez modlitwy jest jak świat bez słońca”. Módlmy się nieustanne, aby promienie miłosierdzia Bożego dosięgły wszystkie narody świata i zapanował pokój. Niech Bóg Wszechmogący prowadzi Was prze trudy Waszego życia. Amen.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku