Parafia i Kościół Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia Maryji w Sieradzu

Kościół i Parafia Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia Maryji w Sieradzu

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi parafii Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia Maryji, która znajduje się w Sieradzu. Poznajcie jej dokładny adres, dane kontaktowe i proboszcza. Jeżeli chcesz się udać na Mszę musisz iść na ul. Kościuszki 19. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 368 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Parafia rozpoczęła swoją działalność duszpasterską w roku 2002. Pracą duszpasterską w tej parafii zajmuje się proboszcz ks. Piotr Molendowski.

Jaki jest adres parafii?

ul. Kościuszki 19
98-200 Sieradz

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-43-8220117

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Piotr Molendowski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 2002
Diecezja opolska
Województwo: łódzkie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 368

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 4538
Numer parafii: 67555OPO

ID-4903

W 2017 roku obchodziła swoje 15 “urodziny”.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1677 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1621 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1571 lat po Soborze Efeskim
 • 1551 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1449 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1321 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1215 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1132 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 879 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 863 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 823 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 787 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 757 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 728 lat po Soborze w Lyonie II
 • 690 lat po Soborze w Vienne
 • 584 lat po Soborze w Konstancji
 • 557 lat po Soborze Florenckim
 • 485 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 439 lat po Soborze Trydenckim
 • 132 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 37 lat po Soborze Watykańskim Drugim

Uklęknijmy i pomódlmy się dzisiaj w intencji naszych bliźnich, samych siebie. Modlitwy katolickie mają piękną treść. Czasami wzruszającą, czasami pełną poezji, ale zawsze potężną w walce z siłami ciemności. Zobacz na przykład na słowa Chwała na Wysokości Bogu. Czyż to nie jest piękne? Są takie dni w roku kiedy nawet ludzie na bakier z tradycją katolicką, można by nawet powiedzieć niewierzący, przychodzą do kościoła lub na cmentarz i wspólnie z bardziej obowiązkowymi wiernymi uczestniczą w odmawianiu modlitw pokutnych, modleniu się za zmarłych. Oby tylko coś w ich sercach pękło i zaczęli częściej uczestniczyć w modlitwach. Poprzez modlitwę oddajmy te kilka chwil naszemu Stwórcy.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku