Parafia i Kościół Świętej Trójcy w Słaboszewie

Kościół i Parafia Świętej Trójcy w Słaboszewie

Poznaj dokładny adres parafii Świętej Trójcy oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Do Parafii można się dostać udając się pod adres Słaboszewo 18. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 1486 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Parafia rozpoczęła swoją działalność duszpasterską w roku 1935. Opiekunem parafii jak i jej wiernych jest proboszcz ks. Stanisław Szkutnicki.

Jaki jest adres parafii?

Słaboszewo 18
88-306 Dąbrowa k. Mogilna

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-52-3153613

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Stanisław Szkutnicki

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1935
Diecezja gnieźnieńska
Województwo: kujawsko-pomorskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1486

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 2371
Numer parafii: 62815GNI

ID-1741

W roku 2015 parafia obchodziła 80 lat istnienia.

Poniżej możesz znaleźć informacje o tym ile lat dzieli parafię Świętej Trójcy od daty końca danego Soboru kościelnego.

 • 1610 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1554 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1504 lat po Soborze Efeskim
 • 1484 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1382 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1254 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1148 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1065 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 812 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 796 lat po Soborze Laterańskim II
 • 756 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 720 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 690 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 661 lat po Soborze w Lyonie II
 • 623 lat po Soborze w Vienne
 • 517 lat po Soborze w Konstancji
 • 490 lat po Soborze Florenckim
 • 418 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 372 lat po Soborze Trydenckim
 • 65 lat po Soborze Watykańskim I
 • 30 lat przed Soborem Watykańskim II

Po co się modlimy? Czy to w Kościele podczas Mszy, czy też prywatnie. Modlimy się, aby wyrazić szacunek do naszego Stworzyciela, a także uzyskać tak potrzebne nam łaski, które pomogą nam w drodze do zbawienia. Modląc się codziennie w domu warto mieć przed sobą tekst Modlitwy, aby lepiej móc się skupić i poprawnie wypowiadać słowa. Dodatkowo pomaga to w przypadku modlitw, których słów nie znamy. Boże, wiemy, że tylko Ty możesz nas uratować od nas samych. Jesteśmy pokorni przed Tobą i prosimy o Twoje miłosierdzie. Uznajemy Twoją chwałę i dziękujemy Ci za życie, które nam dałeś. Módlcie się codziennie, gorliwie i z pokorą pamiętając jakiego poświęcenia się dokonał za nas wszystkich Jezus Chrystus.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku