Parafia i Kościół Św. Marcina w Słupnie

Kościół i Parafia Św. Marcina w Słupnie

Parafia Św. Marcina położona jest w Słupnie. A dokładnie rzeczy biorąc w Słupnie przy ul. Kościelna 1. Nie posiadamy danych ze ostatni rok, ale kilka lat temu Parafia liczyła 1950 wiernych. W 1630 roku parafia miała swojego pierwszego proboszcza, gdyż właśnie w tym roku rozpoczęła swoją działalność. Pasterzem prowadzącym swoje owieczki ku życiu wiecznemu jest proboszcz ks. Marek Zawadzki.

Jaki jest adres parafii?

ul. Kościelna 1
09-472 Słupno

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-24-2612960

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Marek Zawadzki

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1630
Diecezja płocka
Województwo: mazowieckie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1950

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 803
Numer parafii: 87422PLO

ID-5391

W 2022 minęło 392 lat od dnia założenia parafii.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1305 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1249 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1199 lat po Soborze Efeskim
 • 1179 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1077 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 949 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 843 lat po Soborze Nicejskim II
 • 760 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 507 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 491 lat po Soborze Laterańskim II
 • 451 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 415 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 385 lat po Soborze w Lyonie I
 • 356 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 318 lat po Soborze w Vienne
 • 212 lat po Soborze w Konstancji
 • 185 lat po Soborze Florenckim
 • 113 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 67 lat po Soborze Trydenckim
 • 240 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 335 lat przed Soborem Watykańskim II

Boże plany wobec nas są zawsze lepsze niż nasze własne. Modląc się On na wysłuchuje i jeżeli tego potrzebujemy pomaga nam. Ale decyzja należy do Niego. My musimy mieć wiarę w Jego nieskończoną mądrość i miłosierdzie. Skupienie, pokora to podstawowe cechy jakie powinna mieć każda nasza odmawiana modlitwa. Robimy to nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla naszej Stwórcy. Aby lepiej się skupić możemy pomóc sobie wsłuchując się w mówioną Modlitwę o uwolnienie. Wtedy będzie nam łatwiej poprawnie wymówić wszystkie wersy. Maryjo, Ty poczęłaś Syna Bożego, który tak ukochał swój lud, iż poświęcił się, aby uratować nas wszystkich od grzechu. Byłaś przy nim, aż do samego końca. Wierna, pełna miłości i zrozumienia, prawdziwa matka, nauczycielka przyszłych i wszystkich matek Kościoła Chrystusowego. Modlimy się nie po to, aby zabić czas. Modlimy się, aby oddać szacunek i nasze oddanie Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku