Parafia i Kościół Św. Jana Chrzciciela w Solcu

Kościół i Parafia Św. Jana Chrzciciela w Solcu

Kościół parafialny położony jest w Solcu. Do Parafii można się dostać udając się pod adres Solec 37. Według oficjalnych źródeł w tej Parafii mieszka 983 parafian. Parafia ta zaczęła pełnić swoją rolę w 1285 roku. ks. Piotr Koziol jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

Solec 37
48-210 Biała

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-77-4375147

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Piotr Koziol

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1285
Diecezja łódzka
Województwo: opolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 983

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 6894
Numer parafii: 39781LOD

ID-4506

Parafia miała dokładnie 735 lat w roku 2020.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 960 lat po Soborze Nicejskim I
 • 904 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 854 lat po Soborze Efeskim
 • 834 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 732 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 604 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 498 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 415 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 162 lat po Soborze Laterańskim I
 • 146 lat po Soborze Laterańskim II
 • 106 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 70 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 40 lat po Soborze w Lyonie I
 • 11 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 27 lat przed Soborem w Vienne
 • 133 lat przed Soborem w Konstancji
 • 160 lat przed Soborem Florenckim
 • 232 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 278 lat przed Soborem Trydenckim
 • 585 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 680 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Czy będąc w kościele, czy podczas modlitw w domu, proś Boga o przebaczenie za swoje grzechy i dziękuj Mu za Jego liczne błogosławieństwa w twoim życiu. Codziennie, rano, w ciągu dnia jak i wieczorem módl gorliwie wiedząc, iż to ziemskie życie jest tylko krokiem do życia wiecznego w wiecznej szczęśliwości. Dzisiejszy dzień jest dobry na odmówienie modlitwy. Przygotowaliśmy specjalną wersję tej Nowenny PDF do druku, aby było Ci łatwiej się modlić. Bóg w swojej mocy i łasce dał nam życie i Ziemię w opiekę. My, jako posłuszni jego słowom musimy się pokornie modlić prosząc go o łaskę i wybaczenie za nasze grzechy. Modlimy się nie dla ludzi, tylko dla siebie i Boga. Jak wiele bowiem prawdy jest w starym przysłowiu "Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą". Nie bądźmy dwulicowi, nie bądźmy obłudni, nie starajmy się oszukiwać siebie, a tym bardziej Boga. On wiem kim jesteśmy, zna nasze grzechy i bezbłędnie potrafi rozróżnić ziarna od plew. Jezus Chrystus wybrał Piotra i na nim, jak na skale, postawił swój Kościół. A my, 2000 lat później, nadal mamy obowiązek przekazywać prawdę o naszej wierze i Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku