Parafia i Kościół Św. Floriana w Stalowej Woli

Kościół i Parafia Św. Floriana w Stalowej Woli

Parafia Św. Floriana położona jest w Stalowej Woli. A dokładnie rzeczy biorąc w Stalowej Woli przy ul. Floriańska 5. Według oficjalnych źródeł w tej Parafii mieszka 9000 parafian. Parafia ta zaczęła pełnić swoją rolę w 1943 roku. ks. Jan Kozioł jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

ul. Floriańska 5
37-450 Stalowa Wola

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-15-8420885

Email: fl*******@sa********.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Jan Kozioł

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1943
Diecezja sandomierska
Województwo: podkarpackie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 9000

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 557
Numer parafii: 83671SAN

ID-6979

W 2021 minęło 78 lat od dnia założenia parafii.

Ilość lat pomiędzy rokiem poświęcenia Kościoła Parafialnego, a wybranym Soborem.

 • 1618 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1562 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1512 lat po Soborze Efeskim
 • 1492 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1390 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1262 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1156 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1073 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 820 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 804 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 764 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 728 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 698 lat po Soborze w Lyonie I
 • 669 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 631 lat po Soborze w Vienne
 • 525 lat po Soborze w Konstancji
 • 498 lat po Soborze Florenckim
 • 426 lat po Soborze Laterańskim V
 • 380 lat po Soborze Trydenckim
 • 73 lat po Soborze Watykańskim I
 • 22 lat przed Soborem Watykańskim II

Czy modlisz się tylko w kościele, czy w domu organizujesz modlitwy rodzinne? Wspólna modlitwa pomoże wzmocnić waszą więź i zwiększyć miłość i szacunek do siebie nawzajem. Jesteśmy ludem Bożym. Bóg nas stworzył, dał nam Ziemię do naszej dyspozycji, dał nam wolną wolę. My powinniśmy się modlić i dziękować mu za te wszystkie dary, którymi nas obdarzył. Odmówmy dzisiaj modlitwę, która zawiera te piękne słowa "Święty Aniele, przewodniku mój, módl się za nami". Z głębokim skupieniem oddajmy kilka chwil naszego ziemskiego życia, aby móc iść ścieżką prowadzącą do życia wiecznego. Ojciec Pio nie bez powodu powiedział, iż "Modlitwa jest przelewaniem naszego serca do Serca Boga". Wystarczy spojrzeć na nagrania Mszy. Z jak wielkim pietyzmem i uwielbieniem podchodził do Ołtarza. Z Panem Bogiem.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku