🙏 Kościół i Parafia Stara Kamienica - Św. Jana Chrzciciela - adres, Msze Św., proboszcz

Parafia i Kościół Św. Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy

Kościół i Parafia Św. Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy

Sprawdź dane dotyczące parafii Św. Jana Chrzciciela w poniższym artykule. Parafia znajduje się w miejscowości Stara Kamienica. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 1215 zarejestrowanych wiernych. Parafia ta zaczęła pełnić swoją rolę w 1280 roku. Pasterzem prowadzącym swoje owieczki ku życiu wiecznemu jest proboszcz ks. Jan Nicko.

Jaki jest adres parafii?

58-512 Stara Kamienica 150

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-75-7514348

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Jan Nicko

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1280
Diecezja legnicka
Województwo: dolnośląskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1215

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 2739
Numer parafii: 82964LEG

ID-3635

W 2020 roku obchodziła swoje 740 „urodziny”.

Ilość lat pomiędzy rokiem poświęcenia Kościoła Parafialnego, a wybranym Soborem.

 • 955 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 899 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 849 lat po Soborze Efeskim
 • 829 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 727 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 599 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 493 lat po Soborze Nicejskim II
 • 410 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 157 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 141 lat po Soborze Laterańskim II
 • 101 lat po Soborze Laterańskim III
 • 65 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 35 lat po Soborze w Lyonie I
 • 6 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 32 lat przed Soborem w Vienne
 • 138 lat przed Soborem w Konstancji
 • 165 lat przed Soborem Florenckim
 • 237 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 283 lat przed Soborem Trydenckim
 • 590 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 685 lat przed Soborem Watykańskim II

Laudetur Iesus Christus. Skorzystajmy z okazji i pomódlmy się. Każdy porządny katolik powinien się regularnie modlić. Skorzystaj z naszej łatwej do wydruku Litanii, aby wyrazić swoją miłość do Boga. Jezu Chryste, czuwaj nade mną i daj mi siłę, by oprzeć się pokusie zła. Modlę się do Ciebie o wskazówki i naprowadzenie na właściwą drogę ku Twojej chwale. Modlimy się nie po to, aby zabić czas. Modlimy się, aby oddać szacunek i nasze oddanie Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku